Dasar-dasar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM

Dasar-dasar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia

Dasar-dasar Kementerian Pendidikan Malaysia

DASAR BARU KPM

  1. Dasar Baru KPM | Matlamat, Visi dan Misi KPM
  2. Dasar Baru Pendidikan di Malaysia oleh Kementerian Pendidikan Malaysia

BEZA KBSR & KSSR

  1. Perbezaan Dasar KBSR dan Dasar KSSR
  2. Senarai Mata Pelajaran Sekolah Rendah
  3. Senarai Subjek Teras, Wajib & Tambahan KBSR
  4. Senarai Subjek KSSR Tahap 1 Mengikut Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif
  5. Senarai Subjek KSSR Tahap 2 Mengikut 5 Teras Tunjang & Elektif

DASAR 1 MURID 1 SUKAN

  1. Maksud 1M1S | Apa itu Dasar 1 Murid 1 Sukan
  2. Kebaikan Dasar 1 Murid 1 Sukan 1M1S Kepada Murid, Guru, & Negara
  3. 1MURID 1SUKAN | Hasrat Pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan

DASAR MMI [ MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL ]