Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 6

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 6. Modul pengajaran dan pembelajaran ini telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains....

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 4

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 4. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan...

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 5

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 5. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan...

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 6

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 6. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan...

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 2 – Sukatan dan Geometri

0
Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 2 - Sukatan dan Geometri. Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran ini disediakan bagi...

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 2 – Nombor dan Operasi

0
Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 2 - Nombor dan Operasi. Sebagai usaha panduan dan pencetus idea, modul pengajaran dan pembelajaran ini disediakan bagi...

Modul Abakus dan Aritmetik Mental

0
Modul Abakus dan Aritmetik Mental. Kebolehan membuat pengiraan dengan tepat dan cepat secara mental merupakan suatu aset kepada individu. Jika individu di negara ini...

Buku Panduan Guru: Bahasa Melayu Tahun 1

Buku Panduan Guru Bahasa Melayu Tahun 1. Buku Panduan Guru Bahasa Malaysia Tahun Satu ini disediakan sebagai bahan rujukan untuk membantu guru menjana idea,...

Buku Panduan Daftar Kosa Kata Bahasa Melayu

Buku Panduan Daftar Kosa Kata Bahasa Melayu SJK. Kosa kata merupakan perbendaharaan yang digunakan secara meluas dalam kemahiran lisan, bacaan dan penulisan yang perlu...

Himpunan Kertas Soalan Sebenar SPM Bahasa Melayu

0
  Himpunan kertas Soalan Sebenar SPM Bahasa Melayu ini adalah kertas soalan sebenar SPM yang dikumpulkan daripada tahun 2011 sehingga tahun 2019. Untuk mencapai kecemerlangan dalam...