Lembaran Kerja KV+KVK Baca dan Salin Semula Prasekolah

Lembaran Kerja KV+KVK Baca dan Salin Semula Prasekolah ini sesuai untuk digunakan oleh murid prasekolah dan tahap 1 dalam proses membaca.Lembaran kerja yang menggunakan...

Aktiviti Menulis Huruf menggunakan Modul Menarik Prasekolah

Aktiviti Menulis Huruf menggunakan Modul Menarik Prasekolah ini adalah antara modul/bahan bantu mengajar yang boleh digunakan oleh para guru dalam membantu murid prasekolah melakukan...