Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 2 – Modul Microsoft Word

  Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 2 - Modul Microsoft Word ini bersumberkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kegunaan guru dan murid Tahun...

Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 2 – Modul Komputer Saya 

  Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 2 - Modul Komputer Saya ini bersumberkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kegunaan guru dan murid Tahun 2...

Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 2 – Modul Keselamatan Siber

  Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 2 - Modul Keselamatan Siber ini bersumberkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kegunaan guru dan murid Tahun...

Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 2 – Modul Internet

  Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 2 - Modul Internet ini bersumberkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kegunaan guru dan murid Tahun 2...

Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 1- Modul Perisian Pelayar Web

  Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 1- Modul Perisian Pelayar Web ini bersumberkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kegunaan guru dan murid Tahun...

Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 1- Modul Sound Recorder

  Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 1- Modul Sound Recorder ini bersumberkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kegunaan guru dan murid Tahun 1. Pengenalan Modul...

Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 1- Modul Perisian Microsoft Paint

  Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 1- Modul Perisian Microsoft Paint ini bersumberkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kegunaan guru dan murid Tahun...

Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 1- Modul Perisian Microsoft Word

  Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 1- Modul Perisian Microsoft Word ini bersumberkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kegunaan guru dan murid Tahun...

Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 1- Modul Perisian Microsoft PowerPoint

Modul Kemahiran Asas TMK Tahun 1- Modul Perisian Microsoft PowerPoint ini bersumberkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kegunaan guru dan murid Tahun...

Himpunan Terbaik Modul Aplikasi bagi Pengintegrasian TMK dalam PdPc Sains Tahun 2

  Himpunan Terbaik Modul Aplikasi bagi Pengintegrasian TMK dalam PdPc Sains Tahun 2 ini adalah bersumberkan Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia. Umum sedia maklum, sejajar...