Bijak Jawi: Latihan Mencantum Perkataan Jawi

Bijak Jawi: Latihan Mencantum Perkataan Jawi ini menyediakan soalan-soalan latihan yang sesuai untuk dilakukan oleh murid prasekolah dan sekolah rendah tahap 1. Terdapat juga latihan...

Lembaran Prasekolah: Aktiviti Menggunting, Menampal dan Mencari Perbezaan

Lembaran Prasekolah: Aktiviti Menggunting, Menampal dan Mencari Perbezaan. Aktiviti yang diberikan di dalam lembaran ini bukan sahaja memberikan manfaat daripada aspek pendidikan malah membantu...

Lembaran Matematik, Tajuk: Tambah Pecahan Tahun 1

Lembaran Matematik, Tajuk: Tambah Pecahan Tahun 1 yang dikongsikan ini juga sesuai untuk dijadikan sebagai bahan ulangkaji kepada murid tahun 2 dan 3. Lembaran latihan...

Modul Asas Numerasi untuk Murid Prasekolah dan Sekolah Rendah

Modul Asas Numerasi untuk Murid Prasekolah dan Sekolah Rendah. Numerasi adalah kebolehan untuk melakukan operasi asas matematik serta memahami idea matematik yang mudah dan...

Latihan Bahasa Melayu Prasekolah: Kenali Rumah Saya

Latihan Bahasa Melayu Prasekolah: Kenali Rumah Saya. Modul latihan berkenaan dengan perkakasan rumah ini adalah bagi membantu murid prasekolah dan sekolah rendah untuk menambah...

Lembaran Mari Berdoa Harian Prasekolah

Lembaran Mari Berdoa Harian Prasekolah. Lembaran ini menyediakan doa-doa harian dalam setiap perbuatan yang sering dilakukan dalam sehari. Ibu bapa digalakkan untuk menggunakan lembaran ini...

Rak Buku Maya Siri Bacaan Bahasa Inggeris Kanak-kanak

Rak Buku Maya Siri Bacaan Bahasa Inggeris Kanak-kanak yang dikongsikan pada kali ini merupakan koleksi bahan bacaan secara atas talian yang disediakan dalam bentuk...

E-book Kamus Bahasa Inggeris Prasekolah

0
E-book Kamus Bahasa Inggeris Prasekolah. Tujuan utama bahan ini dikongsikan adalah bagi membantu kanak-kanak untuk menambah kosa kata Bahasa Inggeris mereka melalui gambar yang...

Lembaran Kerja Prasekolah Mengenali Bentuk Melalui Pelbagai Aktiviti

0
Lembaran Kerja Prasekolah Mengenali Bentuk Melalui Pelbagai Aktiviti. Di dalam lembaran kerja ini terdapat pelbagai jenis aktiviti seperti menggunting, menampal, menyurih dan sebagainya. Penggunaan aktiviti...

Koleksi Buku Cerita Kanak-Kanak (Islamik & Bahasa Melayu)

0
Koleksi Buku Cerita Kanak-Kanak (Islamik & Bahasa Melayu). Aktiviti membaca atau bercerita merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan tabiat membaca kepada kanak-kanak. Walaupun kanak-kanak tidak...