10 Templat Sijil untuk Google Forms

0
  10 Templat Sijil untuk Google Forms ini disediakan oleh khusus untuk guru-guru yang menggunakan Google Forms dalam PdPR. Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR)...

Biologi KSSM Kertas Persediaan Ujian Bab 10 – 15 Dwibahasa Tingkatan 4 oleh ...

Biologi KSSM Kertas Persediaan Ujian Bab 10 - 15 Dwibahasa Tingkatan 4 oleh Cikgu Aidil Hannan ini merupakan bahan yang menjadi rebutan para guru...
Latihan Asas Nombor Subjek Matematik Tahun 1 2 3

Latihan Asas Nombor Subjek Matematik Tahun 1 2 3

Latihan Asas Nombor Subjek Matematik Tahun 1 2 3 ini merupakan perkongsian beberapa set soalan latih tubi yang dibina untuk membantu murid menguasi tajuk...

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 3 Statistik dan Kebarangkalian

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 3 Statistik dan Kebarangkalian. Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia merupakan...

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 3 Sukatan dan Geometri

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 3 Sukatan dan Geometri. Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia merupakan...

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 3 Nombor dan Operasi

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 3 Nombor dan Operasi. Modul ini merupakan panduan yang boleh diguna oleh guru di peringkat sekolah. Ia merupakan...

Modul Pendekatan Inkuiri Melalui Penguasaan Kemahiran Proses Sains Tahun 6

Modul Pendekatan Inkuiri Melalui Penguasaan Kemahiran Proses Sains Tahun 6. Modul ini digubal dengan tujuan untuk memberi penjelasan tentang kemahiran proses sains bagi membantu...

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 6

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Sains Tahun 6. Modul pengajaran dan pembelajaran ini telah disediakan untuk membantu guru dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sains....

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 4

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 4. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan...

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 5

Modul Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Tahun 5. Modul ini memuatkan beberapa maklumat berhubung dengan senarai standard pembelajaran yang perlu diajar serta cadangan aktiviti dan...