Latihan “Basic Level” Comprehension Bahasa Inggeris

 Latihan "Basic Level" Comprehension Bahasa Inggeris ini membolehkan murid sekolah rendah untuk mula mempelajari satu lagi cabang Bahasa Inggeris dengan lebih mudah dan mendalam.Latihan...

Latihan Pemulihan Berwarna: Kemahiran 11 Perkataan KV+KVK

 Latihan Pemulihan Berwarna: Kemahiran 11 Perkataan KV+KVK ini menyediakan pelbagai bentuk ayat untuk para murid memahami dengan lebih baik.Setiap suku kata juga diasingkan mengikut...

Kad Imbasan Belajar Bahasa Inggeris untuk Prasekolah

Kad Imbasan Belajar Bahasa Inggeris untuk Prasekolah. Terdapat pelbagai cara yang boleh digunakan oleh ibu bapa dan guru dalam menyediakan bahan bantu belajar yang...

Aktiviti Membaca Jam dan Menulis Jarum Jam

 Aktiviti Membaca Jam dan Menulis Jarum Jam ini merupakan latihan yang terbaik untuk melatih kanak-kanak prasekolah memahami dan membaca jam.Aktiviti membaca jam kelihatan seperti...

Lembaran Kerja Saya Pandai Menulis Nombor 1-10

Lembaran Kerja Saya Pandai Menulis Nombor 1-10. Bagi murid prasekolah, mereka perlulah didedahkan dengan asas Matematik dengan cara yang kreatif agar mereka dapat meminati...

Mari Membaca Ayat Mudah untuk Murid Prasekolah

Mari Membaca Ayat Mudah untuk Murid Prasekolah. Latihan ini adalah bagi membantu kanak-kanak untuk mudah membaca sebuah ayat yang lengkap.Kanak-kanak boleh belajar mengeja dan...

Lembaran Aktiviti Mewarna (Bulan di dalam Setahun)

Lembaran Aktiviti Mewarna (Bulan di dalam Setahun). Aktiviti mewarna adalah merupakan salah satu aktiviti yang memberikan keseronokkan kepada kanak-kanak serta dapat memberikan manfaat kepada...

Latihan Susun Nombor Sehingga Nombor 100

Latihan Susun Nombor Sehingga Nombor 100. Latihan susun nombor adalah salah satu latihan asas yang boleh diberikan kepada kanak-kanak pada peringkat awal untuk mendedahkan...

Koleksi Latihan Pengamatan (Aktiviti Maze)

Koleksi Latihan Pengamatan (Aktiviti Maze). Aktiviti pagar sesat yang disediakan di bawah adalah sesuai untuk digunakan oleh murid sekolah rendah pada tahap 1 dan...

Lembaran Kerja Grammar Sesuai untuk Sekolah Rendah

Lembaran Kerja Grammar Sesuai untuk Sekolah Rendah. Buku kerja Tatabahasa ini adalah sesuai untuk diberikan kepada murid tahun 2 sehingga tahun 4. Penggunaan ayat...