Latihan Sains Tahun 1= Unit: Deria Manusia, Muka Surat 7&8

  Latihan Sains Tahun 1 = Unit: Deria Manusia, Muka Surat 7&8 ini memberikan latihan berkenaan dengan pengenalan deria-deria manusia yang terdapat pada tubuh badan...

Latihan Prasekolah: Aktiviti Pagar Sesat Muka Surat 28&29

Latihan Prasekolah: Aktiviti Pagar Sesat Muka Surat 28&29 adalah sambungan kepada perkongsian bahan sebelum ini. Bahan ini sesuai untuk digunakan oleh para ibu bapa...

Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1= Unit: At School, Muka Surat 7&8

  Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1= Unit: At School, Muka Surat 7&8┬áini mempunyai kandungan latihan yang membantu para pelajar untuk menyusun perkataan dalam bahasa inggeris....

Latihan Bahasa Melayu Tahun 1= Unit: Kebersihan dan Kesihatan, Muka Surat 5&6

Latihan Bahasa Melayu Tahun 1= Unit: Kebersihan dan Kesihatan, Muka Surat 5&6 mengajar murid untuk memahami konsep kebersihan dan kesihatan dalam kehidupan kanak-kanak. Konsep...

Latihan Prasekolah: Aktiviti Pagar Sesat Muka Surat 25-27

  Latihan Prasekolah: Aktiviti Pagar Sesat Muka Surat 25-27 ini dapat membantu perkembangan minda kanak-kanak. Perkembangan kanak-kanak merujuk kepada perubahan biologi (fizikal), psikologi (bahasa dan...

Latihan Matematik Tahun 1 = Unit: Operasi Asas Tambah Tolak Muka Surat 7&8

Latihan Matematik Tahun 1 = Unit: Operasi Asas Tambah Tolak Muka Surat 7&8. Mata pelajaran Matematik adalah antara mata pelajaran yang dianggap sukar bagi...

Latihan Sains Tahun 1= Unit: Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Muka Surat 5&6

Latihan Sains Tahun 1= Unit: Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup Muka Surat 5&6. Unit ini mengajar kanak-kanak untuk mengenali ciri-ciri benda hidup dan...

Latihan Prasekolah: Aktiviti Pagar Sesat Muka Surat 22-24

Latihan Prasekolah: Aktiviti Pagar Sesat Muka Surat 22-24 ini merupakan peringkat yang kedua dalam latihan yang pernah dikongsikan sebelum ini. Latihan ini bertujuan untuk...

Latihan Bahasa Melayu Tahun 1 = Unit: Masyarakat Muhibbah, Muka Surat 3&4

  Latihan Bahasa Melayu Tahun 1= Unit: Masyarakat Muhibbah, Muka Surat 3&4. Kemahiran menyusun dan membina ayat adalah antara kemahiran yang ditekankan di dalam latihan...

Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1= Unit: At School Muka Surat 5&6

Latihan Bahasa Inggeris Tahun 1= Unit: At School Muka Surat 5&6. Dalam mempelajari bahasa inggeris tahun 1, terdapat beberapa kemahiran yang perlu dikuasai oleh...