Wednesday, April 26, 2017

ABM Alat Bantu Mengajar

ABM atau lebih dikenali sebagai Alat Bantu Mengajar merupakan satu bahan yang digunakan oleh guru untuk membantu guru mengajar bagi mencapai objektif pengajaran.ABM boleh jadi sebarang alat sama ada digunakan atau dipegang oleh guru, murid mahupun sekadar dilihat sahaja.

Peribahasa Bergambar dalam Bentuk ‘Smart Note’.

Koleksi Peribahasa Bergambar dalam Bentuk 'Smart Note'. Sistem Guru Online kali ini akan berkongsikan senarai Peribahasa berserta maksudnya dalam kaedah bergambar. Maksud Peribahasa Bergambar Peribahasa ialah...

Koleksi Simpulan Bahasa Bergambar

Koleksi Simpulan Bahasa Bergambar. Sistem Guru Online ingin berkongsikan pada kali ini koleksi koleksi bagi simpulan bahasa bergambar.Seperti kebiasaan posting kami dalam page SGO,...

Teknik Menulis Karangan

Karangan boleh dianggap sebagai diri penulisnya. Tanggapan dibuat demikian kerana unsur-unsur yang membina karangan – perkataan, frasa, klausa dan ayat, idea atau isi serta...

Nota Rujukan Diftong

Diftong ialah apabila wujud dua huruf vokal (a,e,i,o,u) yang duduk bersebelahan dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi. Ianya dieja...
Penanda Wacana

Penanda Wacana Dalam Bentuk Smart Note

Penanda Wacana ialah perkataan ataupun rangkaian perkataan yang bertujuan untuk menghubungi sesuatu idea, pandangan dan alibi seseorang semasa menulis ataupun berucap.Sekiranya penanda wacana itu...
Sejarah Tingkatan 4

Sejarah Tingkatan 4 Pelbagai Nota Mengikut Bab dan Soalan Latihan

Sejarah Tingkatan 4 merupakan satu subjek yang sangat menarik. Pada masa yang sama ianya juga satu subjek yang boleh dikatakan sangat mencabar. Namun, sudah menjadi...
Nombor Perdana

Nombor Perdana

Nombor Perdana (NP) adalah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1 (the number itself and number 1). Oleh itu, NP mempunyai...
surat rasmi

Surat Rasmi Satu Penulisan yang Mudah dan Menarik

Surat Rasmi merupakan salah satu cara perhubungan yang penting di antara agensi Kerajaan dengan agensi Kerajaan yang lain dan orang ramai. Surat disediakan bertujuan untuk...

Pembelajaran Kooperatif : Gallery Walk

Pembelajaran Kooperatif : Gallery Walk merupakan antara satu strategi pengajaran yang sangat sesuai untuk dipraktikkan bagi Pendidikan Abad Ke-21Perbincangan secara berkumpulan, dan juga student- centred...
Contoh Gambar Latar Belakang

Contoh Gambar Latar Belakang

Assalamualaikum dan selamat sejahtera.Contoh Gambar Latar Belakang bagi tujuan pendidikan dalam gambar.  Sebagai sambungan koleksi gambar gambar yang boleh diguna pakai bagi tujuan pendidikan, posting...