SKPMg2 Evidens Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

Evidens Standard 3.2 SKPMg2

SKPMg2 Evidens Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum mempunyai 7 aspek yang penting seperti ketetapan pelaksanaan Kokurikulum, Pengurusan Kelab dan Persatuan, Pengurusan Badan Beruniform, Pengurusan Sukan dan Permainan, Pengurusan Program Kecemerlangan Kokurikulum, Pengurusan Sukan untuk Semua dan Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum.

Setiap aspek yang disenaraikan mempunyai ciri-ciri yang harus dicapai oleh para guru dalam mencapai standard 3.2  Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua (SKPMg2) ini. Secara tidak langsung, dengan adanya standard-standard ini ianya dapat memberikan motivasi kepada pihak sekolah dalam menjadikan sekolah mereka sebagai sekolah berprestasi tinggi.

Standard Kualiti dan Tindakan untuk Mencapainya

Standard kualiti yang pertama yang perlu dicapai ialah ketetapan pelaksanaan kokurikulum dilakukan secara sistematik dengan melakukan ketetapan yang berkaitan pelaksanaan kokurikulum dengan mendokumen, menyebar luas dan menyemak semula ketetapan dan membuat tindakan seterusnya.  Antara evidens yang boleh diberikan sebagai contoh adalah dokumen ketetapan kokurikulum dan carta organisasi kokurikulum. Bagi dokumen ketetapan kokurikulum, pihak sekolah boleh menyediakan fail yang menyatukan pelbagai pelan strategik 3 tahun bagi semua aktiviti sukan, badan beruniform dan kelab persatuan.

Bagi standard seterusnya yang melibatkan kelab persatuan, badan beruniform serta sukan dan permainan adalah pengurusan dalam ketiga-tiga kategori ini perlulah dilakukan secara sistematik dan terancang. Bagi mencapai standard dalam aspek ini, pihak sekolah perlulah menyediakan rancangan dan melakukan aktiviti latihan dan program yang berasaskan pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi dalam ketetapan pelaksanaann kokurikulum. Antara evidens yang boleh disediakan adalah seperti Buku Panduan Pengurusan atau aktiviti, Pelan strategik, Taktikal dan Operasi, Jadual perjumpaan sepanjang tahun dan sebagainya yang berkaitan dengan pengurusan kelab persatuan atau sukan permainan atau badan beruniform.

Dapatkan “Evidens Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum” di sini


Di sini disenaraikan evidens-evidens bagi setiap aspek di dalam standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum:

Pengurusan Program Kecemerlangan Kokurikulum yang terancang turut menjadi aspek utama dalam pencapaian standard ini. Pihak sekolah perlu menyediakan laporan berkenaan dengan program-program kecemerlangan berkenaan dengan kokurikulum seperti laporan majlis penyampaian anugerah kokurikulum dan sebagainya. Evidens seperti ini adalah bagi menunjukkan bahawa pihak sekolah telah merancang, melaksanakan latihan dan program kecemerlangan kelab/persatuan, badan beruniform dan sukan/permainan.

Aktiviti Sukan untuk semua seperti aktiviti pelancaran 1 Murid 1 Sukan turut dinilai bagi mencapai standard 3.2 ini. Antara aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah berkaitan dengan aspek ini adalah seperti kejohanan merentas desa, kejohanan tahunan olahraga sekolah dan juga pertandingan sukan mahupun permainan.

Aspek standard yang terakhir bagi pihak sekolah capai ialah pentaksiran kokurikulum dilaksanakan secara sistematik dan terancang seperti analisis yang dilakukan dalam sistem PAJSK yang boleh dicetak pencapaian dan rekod markah murid dalam ujian Segak, aktiviti ekstra kokurikulum dan markah murid bagi setiap GERKO.

Penerangan berkenaan dengan aspek-aspek standard berkaitan adalah untuk membantu pihak sekolah dan guru dalam menyediakan dokumen-dokumen yang dapat membantu membuktikan bahawa pihak sekolah telah melaksanakan program-program yang dapat membantu kecemerlangan aspek kokurikulum disamping menaiktaraf tahap pencapaian kurikulum sekolah.

Di dalam perkongsian sebelum ini, kami ada memberikan contoh-contoh dan penerangan berkenaan dengan evidens SKPMg2 Standard 3.1 yang berfokuskan ke arah Pengurusan Kurikulum.

Layari Laman web rasmi Sistem Guru Online untuk mendapatkan bahan-bahan bantu pengajaran dan juga informasi terkini.