SME CORP : (BEEP) PROGRAM PENINGKATAN ENTERPRIS BUMIPUTERA

beep

BEEP atau Program Peningkatan Bumiputera diwujudkan khusus untuk membantu membangunkan Perniagaan Kecil dan Sederhana Bumiputera yang :

 • Berdaya saing
 • Berdaya tahan
 • Dinamik

Program ini bakal menyalurkan bantuan secara bersepadu melalui bimbingan :

 • Memperkukuhkan teras perniagaan PKS
 • Membina kapasiti dan keupayaan
 • Meningkatkan produktiviti
 • Memudahkan akses kepada pembiayaan

Kriteria Kelayakan Untuk Memohon :

 • Perakuan status PKS (Klik sini untuk daftar/semakan) https://smereg.smecorp.gov.my/reg/
 • 60% ekuiti syarikat milikan Bumiputera;
 • Beroperasi di premis perniagaan yang sah;
 • Tidak mempunyai kepentingan dalam syarikat pembekal;
 • Telah beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan; dan
 • Menjalani penilaian SCORE / M-CORE.

Pakej Bantuan Yang Diberikan :

 • Pensijilan dan Sistem Pengurusan Kualiti (QMS);
 • Peningkatan Pembungkusan Produk;
 • Pembangunan dan Inovasi Produk;
 • Produktiviti dan Automasi;
 • Pembangunan Penjenamaan dan Promosi; dan
 • Aplikasi Dalam Talian, e-Dagang, e-Pembayaran dan Aplikasi ICT.

Bagaimana untuk Memohon

Untuk Permohonan, sila rujuk kepada Senarai Semak & Borang Permohonan https://smecorp.gov.my/images/pdf/2020/BEEP01_Latest_checklist.pdf

Permohonan boleh dihantar di semua Pejabat Negeri SME Corp. Malaysia mengikut lokasi perniagaan syarikat PKS