Modul Latihan Rekabentuk Teknologi (RBT) Tingkatan 3 KSSM Terkini oleh Cikgu Ooi Yuan Sheng

sampleTP142 01 1

Modul Latihan Rekabentuk Teknologi (RBT) Tingkatan 3 KSSM Terkini oleh Cikgu Ooi Yuan Shengini merupakan bahan yang menjadi rebutan para guru dan ibubapa semasa musim PKPB ini.

Details Bahan

► Disediakan oleh Penulis Cikgu Ooi Yuan Sheng
► Mengandungi 3 Bab Utama:

BAB 1: APLIKASI TEKNOLOGI (REKA BENTUK MEKATRONIK)
♦ 1.1 REKA BENTUK MEKATRONIK

 • 1.1.1 Menyatakan Maksud Reka Bentuk Mekatronik
 • 1.1.2 Mengenal Pasti Elemen Mekatronik
 • 1.1.3 Menerangkan Fungsi Elemen Mekatronik pada Produk Sedia Ada
 • 1.1.4 Menghasilkan Gambah Rajah Blok (Block Diagram) Produk Mekatronik Sedia Ada
 • 1.1.5 Menghasilkan Lakaran Bahagian Reka Bentuk Produk yang akan Diubah Suai Berdasarkan Gambar Rajah Blok yang Terlibat
 • 1.1.6 Membuat Penambahbaikan kepada Produk berdasarkan Lakaran yang telah Dibuat
 • 1.1.7 Membuat Penilaian Kefungsian Produk yang Telah Diubah Suai

BAB 2: PEMBANGUNAN PRODUK
♦ 2.1 PENGHASILAN PRODUK

 • 2.1.1 – Menyatakan Produk yang Hendak Dihasilkan Berdasarkan Kajian Keperluan Pelanggan dan Projek Brief
 • 2.1.2 – Mengenal Pasti Asas Teknologi yang Sesuai dengan Kehendak Reka Bentuk Produk
 • 2.1.3 – Merancang Konsep, Elemen dan Prinsip Reka Bentuk yang Dipersetujui dalam Bentuk Lakaran
 • 2.1.4 – Menghasilkan Lakaran Produk yang Hendak Dibuat
 • 2.1.5– Menyediakan Jadual Kerja
 • 2.1.6 – Membuat Senarai Bahan, Peralatan dan Bajet Produk
 • 2.1.7 – Menghasilkan Produk Berfungsi atau Berfungsi Sebahagian
 • 2.1.8 – Membuat Pengujian dan Penilaian Kefungsian serta Kesesuaian Produk
 • 2.1.9 – Membuat Cadangan Penambahbaikan Produk Berdasarkan Laporan Keputusan Ujian

BAB 3: REKA BENTUK DALAM PERNIAGAAN
♦ 3.1 REKA BENTUK SEBAGAI INSTRUMEN PEMASARAN

 • 3.1.1 – Menyatakan Maksud Pemasaran
 • 3.1.2 – Menerangkan Peranan Reka Bentuk dalam Pemasaran
 • 3.1.3 Mengenal Pasti Kaedah Reka Bentuk PENGIKLANAN
 • 3.1.4 Memilih Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Sesuai untuk Memasarkan Produk yang Dihasilkan
 • 3.1.5 – Menganalisis Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Dipilih
 • 3.1.6 – Membuat Rumusan Kaedah Reka Bentuk Pengiklanan yang Sesuai dengan Produk

► Setiap soalan mengikut topik di dalam buku teks RBT Tingkatan 3
► Lengkap dengan jawapan

Dapatkan “Modul Latihan Rekabentuk Teknologi (RBT) Tingkatan 3 KSSM Terkini oleh Cikgu Ooi Yuan Sheng” di sini


*Softcopy PDF akan di e-mail ke alamat e-mail anda dalam tempoh 5 – 30 minit selepas transaksi pembayaran berjaya dilakukan. Masukkan alamat e-mail yang sah dengan betul untuk memastikan softcopy kertas pembelian tersebut sampai ke e-mail yang diberikan.

Download : Link Download disini

Contoh Modul Latihan Rekabentuk Teknologi (RBT) Tingkatan 3 KSSM Terkini oleh Cikgu Ooi Yuan Sheng

sampleTP142 08 sampleTP142 07 sampleTP142 06 sampleTP142 05 sampleTP142 04 sampleTP142 03 sampleTP142 02 sampleTP142 01