Koleksi 50 Karangan Eksklusif Bahasa Melayu Tahun 6 Oleh Sifu Azizi Munsyi Dewan DBP

sampleTP41 01 1

Koleksi 50 Karangan Eksklusif Bahasa Melayu Tahun 6 Oleh Sifu Azizi Munsyi Dewan DBP ini merupakan bahan yang menjadi rebutan para guru dan ibubapa semasa musim PKPB ini.

Details Bahan

EDISI PERTAMA 2020
HASIL PENULISAN ASLI SIFU AZIZI (MUNSYI DEWAN DBP)

~ Format penulisan yang menepati piawai LPM
~ Karangan yang berasaskan penskoran Soalan Bahagian C
~ Paparan idea yang menepati kehendak soalan
~ Pengolahan idea yang baik
~ Pertautan idea dengan penjelasan yang mantap
~ Penggunaan pelbagai ayat yang gramatis / menepati tugasan
~ Penyampaian yang jelas, tersusun dan menarik
~ Kosa kata yang berkualiti
~ Ungkapan yang menarik dan sesuai

Dapatkan “Koleksi 50 Karangan Eksklusif Bahasa Melayu Tahun 6 Oleh Sifu Azizi Munsyi Dewan DBP” di sini


*Softcopy PDF akan di e-mail ke alamat e-mail anda dalam tempoh 5 – 30 minit selepas transaksi pembayaran berjaya dilakukan. Masukkan alamat e-mail yang sah dengan betul untuk memastikan softcopy kertas pembelian tersebut sampai ke e-mail yang diberikan.

Download : Link Download disini

Contoh Koleksi 50 Karangan Eksklusif Bahasa Melayu Tahun 6 Oleh Sifu Azizi Munsyi Dewan DBP

sampleTP41 04 sampleTP41 03 sampleTP41 02 sampleTP41 01