Latihan Asas Nombor Subjek Matematik Tahun 1 2 3

Latihan Asas Nombor Subjek Matematik Tahun 1 2 3

Latihan Asas Nombor Subjek Matematik Tahun 1 2 3 ini merupakan perkongsian beberapa set soalan latih tubi yang dibina untuk membantu murid menguasi tajuk asas nombor.

Secara keseluruhan, tahap soalan ialah khas untuk murid tahun 2 tetapi masih boleh digunakan untuk para guru yanng mengajar tahun 1 dan 3. Para guru hanya perlu menukar soalan mengikut silibus dan tahap murid masing-masing.

Dapatkan “Latihan Asas Nombor Subjek Matematik Tahun 1 2 3” di sini


Di sini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘microsoft excel’

Download : Link Download Latihan Asas Nombor Bulan Matematik Tahun 2

 

Kajian Menunjukkan Banyak Faedah Murid Buat Banyak Latihan Matematik

Amalan dan latih tubi yang rutin mengikuti arahan yang diarahkan oleh guru secara eksplisit harus membantu pelajar menjadi cepat dan tepat dalam menyelesaikan operasi asas, sehingga menjadi lancar secara prosedur. Menjadi lancar secara prosedural pada gilirannya harus membantu pelajar dengan membebaskan keupayaan kognitif mereka untuk menyelesaikan tugas yang lebih kompleks. Sebagai contoh, pelajar yang berlatih mengenali makna tanda sama dengan cepat dan tepat lebih baik menyelesaikan masalah perkataan.

Amalan mungkin sangat penting bagi pelajar sekolah rendah yang sedang berjuang dalam matematik. Ini kerana pelajar-pelajar ini sering mengalami kesulitan yang mendasari perhatian, memori kerja, dan bahasa yang mengganggu pembelajaran mereka semasa aktiviti berpusatkan pelajar yang kurang tersusun.

Idea bahawa kelancaran prosedural yang diperoleh melalui latihan rutin dan pengeboran entah bagaimana membatasi pemahaman konsep matematik adalah “mitos” menurut kajian penyelidikan baru-baru ini.

Sebaliknya, latihan dan latihan rutin – terutamanya apabila digabungkan dengan maklum balas pembetulan dan penetapan matlamat yang bercita-cita tinggi tetapi dapat dicapai – harus membantu pelajar belajar dengan lebih baik. Amalan yang diedarkan seperti itu “diperlukan jika tidak mencukupi untuk memperoleh kepakaran.” Kelancaran prosedur dan pemahaman konsep saling mempengaruhi secara dua arah dari masa ke masa. Dan memberi peluang kepada pelajar untuk berlatih dilihat sebagai elemen utama pengajaran matematik yang berkesan.

Pelajar diberi arahan eksplisit oleh guru yang memberikan peluang latihan yang kerap menunjukkan peningkatan pencapaian yang serupa dengan keuntungan yang diperlukan untuk merapatkan jurang pencapaian. Dan karya terbaru menunjukkan bahawa latihan rutin dan latih tubi dalam matematik mungkin merupakan amalan pengajaran yang sangat penting untuk digunakan oleh guru sekolah rendah.

Sebagai contoh, saya dan rakan sekerja menganalisis sampel lebih daripada 13,000 pelajar A.S. untuk mengkaji jenis amalan pengajaran yang meramalkan pencapaian matematik yang lebih besar pada akhir kelas pertama. Langkah-langkah pencapaian dilaksanakan secara bebas sementara guru kelas pertama melaporkan sendiri kekerapan mereka menggunakan pelbagai jenis pendekatan pengajaran.

Kami dapat mengawal banyak faktor yang dapat menjelaskan hubungan yang diperhatikan antara jenis pendekatan pengajaran yang digunakan oleh guru kelas satu dan pencapaian matematik pelajar mereka. Faktor-faktor ini merangkumi pencapaian matematik dan membaca pelajar di akhir tadika serta ciri-ciri keluarga, bilik darjah, dan sekolah mereka.

Apa yang kami dapati? Di empat jenis pendekatan instruksional, kami mendapati bahawa hanya arahan yang diarahkan oleh guru secara konsisten meramalkan pencapaian matematik yang lebih besar di kelas pertama. Arahan yang diarahkan oleh guru meramalkan pencapaian yang lebih besar oleh pelajar yang telah berjuang dalam matematik semasa tadika dan oleh pelajar yang belum.

Jenis pengajaran yang kurang tradisional, seperti menggunakan aktiviti pergerakan atau muzik untuk mengajar matematik, tidak meramalkan pencapaian yang lebih besar.

Namun guru kelas satu lebih cenderung menggunakan pendekatan instruksional yang tidak berkesan ini ketika mengajar di bilik darjah dengan jumlah pelajar yang mengalami masalah. Arahan berpusatkan pelajar meramalkan pencapaian yang lebih besar tetapi, yang penting, hanya oleh pelajar yang sebelumnya tidak berjuang dalam matematik. Dan amalan pengajaran yang diarahkan oleh guru yang paling berkesan yang kita kaji? Amalan dan latih tubi rutin.