Kekosongan Jawatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41

 

Kekosongan Jawatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41 ini merupakan hebahan terkini daripada Suruhanhaya Perkhidmatan Awam (SPA).

Kumpulan: Pengurusan dan Profesional
Kem/Jab:Jabatan Perkhidmatan Awam

KEKOSONGAN : 400
SIMPANAN : 50

Jadual Gaji:

GAJI MINIMUM
RM2,422.00

GAJI MAKSIMUM 
RM9,631.00 

KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM225.00

Tarikh tutup permohonan

27 Julai 2020 (Isnin) jam 11.59 malam

Untuk memohon, sila klik pautan Borang SPA8i di bawah :

KLIK DI SINI

SYARAT LANTIKAN

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:

 1. warganegara Malaysia;
 2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
 3. ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred M41 : RM2,422.00); atau
 4. ijazah sarjana yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred M41 : RM2,733.14); atau
 5. ijazah doktor falsafah (PhD) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred M41 : RM3,044.48);
 6. lulus peperiksaan memasuki perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik yang ditetapkan; dan
  hadir dan lulus dengan jayanya Diploma Pasca Siswazah Pengurusan Awam anjuran Institut tadbiran Awam Negara.

SYARAT KELAYAKAN BAHASA MELAYU

Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan

DESKRIPSI TUGAS :
Merancang, menggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran dan pembangunan wilayah/daerah/tempatan/tanah, perancangan dan pentadbiran sosial, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri (termasuk perkhidmatan luar negeri) keselamatan/ketahanan negara serta pengurusan teknologi maklumat.

Penutup

Sekian. Semoga perkongsian pada kali ini iaitu Kekosongan Jawatan Pegawai Tadbir dan Diplomatik Gred M41 memberikan informasi terkini kepada anda semua.  Teruskan bersama kami di t.me/sistemguruonline untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terkini dan terbaik dari semasa ke semasa. Terima kasih.