Himpunan Surat Rasmi Terkini Kementerian Pendidikan Malaysia

 

Surat Siaran

Himpunan Surat Rasmi Terkini Kementerian Pendidikan Malaysia ini disediakan khusus untuk rujukan warga pendidik di Malaysia.

Surat rasmi yang admin nyatakan di sini bermaksud surat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang mana merangkumi:

 1. Surat Pekeliling Ikhtisas
 2. Surat Siaran

Sehubungan dengan itu, admin menghimpunkan senarai Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) dan Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia yang terkini iaitu sepanjang tahun 2015 sehingga tahun ini (2019).

Surat Pekeliling Ikhtisas

Merupakan satu Warta Kerajaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang diedarkan dari semasa ke semasa yang juga merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan dan perkhidmatan yang mana merupakan satu punca kuasa yang perlu dipatuhi oleh semua penjawat awam.

Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) ini dikeluarkan sebagai:

 1. Merupakan satu peringatan dan tindak awal atau langkah keselamatan.
 2. Langkah kawalan dan pencegahan bagi tujuan penjimatan dan salah guna
 3. Merupakan satu arahan dan garis panduan dalam melaksanakan suatu tugasan
  dan perkhidmatan
 4. Sebagai satu peraturan dan perlindungan

Berikut dikongsikan SPI KPM yang telah dikeluarkan dari tahun 2015 sehingga 2019:

Tahun 2019

 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2019: Panduan Pengurusan Rekod Sistem Kehadiran Murid Di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Kelas Peralihan Di Sekolah Menengah Mulai Tahun 2019
 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2019: Prosedur Operasi Standard (SOP) Penggunaan Kenderaan Sendiri oleh Guru untuk Membawa Murid bagi Urusan Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia
 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2019: Pelaksanaan Program Transisi ke Kerjaya Murid Berkeperluan Khas (MBK) di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) (Semakan 2017) Pendidikan Seni Visual Dan KSSR (Semakan 2017) Pendidikan Muzik Bagi Menggantikan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian Mulai Tahun 2020
 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (Menengah Atas) dan Pelaksanaan Pakej Mata Pelajaran Mulai Tahun 2020
 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2019: Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) Sarawak Mulai Tahun 2020

Tahun 2018

 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2018: Garis Panduan Pelibatan Ibu Bapa / Penjaga dan Komuniti sebagai Sukarelawan di dalam Kelas (SdK)
 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2018: Garis Panduan Pelaksanaan Dasar Murid Membawa Peranti Peribadi ke Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2018: Panduan Penyaluran dan Penerimaan Sumbangan daripada Sektor Swasta kepada Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia
 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2018: Garis Panduan Mengurus Murid Berisiko Cicir di Sekolah
 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2018: Garis Panduan Perwakilan Kuasa Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan dan Guru kepada Pendaftar bagi Kelulusan Permohonan oleh Pihak Luar Menjalankan Aktiviti Melibatkan Murid, Guru dan Institusi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia
 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2018: Garis Panduan Temu Bual, Kenyataan Media dan Sidang Media oleh Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Institusi Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia
 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2018: Pelantikan Guru Data di Sekolah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Kementerian Pendidikan Malaysia
 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2018: Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2018: Garis Panduan Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) di Sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2018
 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2018: Garis Panduan Pelaksanaan Amalan Harian bagi Perpaduan di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2018: Pelaksanaan Pemakaian Kasut dan Stoking Berwarna Hitam oleh Murid di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia

Tahun 2017

 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2017: Pemansuhan Kad Rekod Persekolahan (Pupil’s Cumulative Record Card)
 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2017: Pelaksanaan Program Diploma International Baccalaureate Di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2017: Garis Panduan Nilai dan Etika Penggunaan Media Sosial Bagi Guru dan Murid
 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2017: Pembekalan Buku Teks Kepada Guru Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Di Bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia
 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2017: Dasar Pinjaman Buku Teks Kepada Murid Di Bawah Skim Pinjaman Buku Teks Kementerian Pendidikan Malaysia
 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2017: Penggunaan Pelbagai Ujian Bahasa Inggeris Berdasarkan Piawaian Common European Framework Of Reference (CEFR) Bagi Menentukan Tahap Penguasaan Guru dan Pensyarah Opsyen
 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2017: Garis Panduan dan Prosedur Operasi Standard Pemusatan Tingkatan Enam
 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2017: Garis Panduan Penubuhan dan Pendaftaran Institusi Pendidikan Swasta bagi Pelaksanaan Program Vokasional Menengah Atas

Tahun 2016

 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2016:
 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2016: Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK)
 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2016: Pelaksanaan Pentaksiran Alternatif Sekolah Rendah (PASR) Murid Berkeperluan Khas Mulai Tahun 2016
 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2016: Pelaksanaan Highly Immersive Programme (HIP) Bahasa Inggeris di Semua Institusi Pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2016
 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2016: Panduan Keselamatan semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah
 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2016: Cuti pada Hari-hari Peperiksaan Awam/Pentaksiran Pusat
 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2016:  Pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (Semakan 2017)
 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2016: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Semakan 2017) Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017
 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2016: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah Secara Berperingkat-Peringkat Mulai Tahun 2017
 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2016: Pengoperasian dan Penjajaran Semula Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK)

Tahun 2015

 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2015:
 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015: Pelaksanaan Norma Baharu Guru Pendidikan Islam di Sekolah
 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2015: Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 1 dan 4 Mulai Tahun 2015
 4. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2015: Penukaran Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan dalam Bahasa Inggeris Menengah Atas bagi Tingkatan 4 Mulai Tahun 2015
 5. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2015: Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS)Dalam Mata Pelajaran Bahasa Malaysia Tingkatan 1 dan 4 Mulai Tahun 2015
 6. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2015: Penukaran Teks Mata Pelajaran Elektif Kesusasteraan Melayu Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 2015
 7. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015: Pelaksanaan Sekolah Berprestasi Tinggi
 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2015: Kemudahan Pinjaman Netbook 1Malaysia untuk Guru Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
 9. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2015: Panduan Berkenaan Rambut dan Pemakaian Steel Bangle (KARA) oleh Murid-murid Berketurunan Sikh
 10. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2015: Pelaksanaan Program Vokasional Menengah Atas (PVMA)
 11. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 11 Tahun 2015: Penukaran Teks Baharu Komponen Sastera (KOMSAS) dalam Mata pelajaran Bahasa Inggeris Tingkatan 2 dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 2016
 12. Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 12 Tahun 2015: Penukaran Teks Komponen Sastera (KOMSAS) dalam Mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 2 dan Tingkatan 5 Mulai Tahun 2016

Surat Siaran

Surat siaran merujuk kepada surat yang berisi berita dan lain-lain yang disebarkan kepada orang ramai. Sehubungan dengan itu, berikut dikongsikan Surat Siaran yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dari tahun 2015 sehingga 2019:

Tahun 2019

 1. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2019: Langkah-langkah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bagi Menjamin Kesihatan dan Keselamatan Murid-murid di Sekolah-sekolah yang Berada dalam Kawasan Berjerebu yang Dianggap Kritikal
 2. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2019:
 3. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2019: Garis Panduan Pengurusan Prasekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (Cetakan 2018)
 4. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2019:
 5. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2019:
 6. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2019: Pelaksanaan Modul Teknologi Maklumat dalam Kurikulum Kebangsaan oleh Pihak Luar dalam Jadual Waktu Rasmi Persekolahan di Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia
 7. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2019: Pelaksanaan Pendidikan Sivik di Prasekolah, Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah, Kementerian Pendidikan Malaysia
 8. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2019: Pelaksanaan Program Pendidikan Inklusif (Model Holistik) Murid Berkeperluan Khas (MBK) Secara Berperingkat-peringkat Mulai 2020
 9. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2019: Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Kesusasteraan Melayu Komunikatif, Kesusasteraan Inggeris, Kesusasteraan Cina Dan Kesusasteraan Tamil secara Berperingkat-peringkat di Tingkatan 4 Sekolah Menengah, Kementerian Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2020

Tahun 2018

 1. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2018: Syarat-syarat Belajar Semula (Mengulang) di Tingkatan Lima bagi Sesi Persekolahan Tahun 2018
 2. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2018: Penyelarasan Pelaksanaan Waktu Persekolahan Fleksibel di Sekolah Kebangsaan Orang Asli
 3. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2018: Permohonan Kemasukan Sekolah Murid Bukan Warganegara
 4. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2018: Kemasukan Murid ke Tingkatan Enam Tahun 2018
 5. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2018: Penamaan Semula Tingkatan Enam
 6. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2018:
 7. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2018: Kemasukan Murid Sekolah Jenis Kebangsaan (Cina) [SJK(C)] dan Sekolah Jenis Kebangsaan (Tamil) [SJK(T)] ke Sekolah Menengah Kebangsaan Tanpa Melalui Kelas Peralihan bagi Sesi Persekolahan Tahun 2019
 8. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2018: Panduan Menangani Isu Beg Berat Murid di Sekolah
 9. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2018:
 10. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2018: Takwim Penggal dan Cuti Persekolahan Tahun 2019 bagi Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan
 11. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 11 Tahun 2018:
 12. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 12 Tahun 2018: Garis Panduan Pelaksanaan Mata Kredit Pembangunan Profesionalisme Berterusan (MyPPB) Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM)
 13. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 13 Tahun 2018: Kesinambungan Pelaksanaan Dual Language Programme (DLP) di Peringkat Menengah Atas Secara Berperingkat Mulai Tahun 2019
 14. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 14 Tahun 2018: Pemansuhan Amalan Peperiksaan Pertengahan dan Akhir Tahun Murid Tahap 1 (Tahun 1, 2 dan 3) di Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia

Tahun 2017

Sedang dikemas kini

Tahun 2016

Sedang dikemas kini

Tahun 2015

 1. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 1 Tahun 2015: Pelaksanaan Penggunaan Pelantar Persekitaran Pembelajaran Maya 1BestariNet
 2. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 2 Tahun 2015: Kriteria Kemasukan Murid Tingkatan 4 Aliran Sains Mulai Tahun 2015 Berdasarkan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peringkat Menengah Rendah
 3. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 3 Tahun 2015:
 4. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 4 Tahun 2015:
 5. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 5 Tahun 2015:
 6. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 6 Tahun 2015:
 7. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 7 Tahun 2015:
 8. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2015:
 9. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 9 Tahun 2015:
 10. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 10 Tahun 2015:
 11. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 11 Tahun 2015:
 12. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 12 Tahun 2015:
 13. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 13 Tahun 2015:
 14. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 14 Tahun 2015:
 15. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 15 Tahun 2015:
 16. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 16 Tahun 2015:
 17. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 17 Tahun 2015: Larangan Penggunaan Rokok Elektronik atau Vape di Sekolah
 18. Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 18 Tahun 2015: Pelaksanaan Rintis Program Dwibahasa atau Dual Language Programme (DLP) Di Sekolah Pada Tahun 2016

Penutup

Sekian, semoga perkongsian pada kali ini iaitu Himpunan Surat Rasmi Terkini Kementerian Pendidikan Malaysia memberikan informasi terkini kepada anda semua berkaitan dunia pendidikan di Malaysia. Teruskan menyokong kami di t.me/sistemguruonline untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terbaik, terkini dan bermanfaat dari semasa ke semasa.