Soalan Akhir Tahun 2019

Soalan Akhir Tahun 2019
Soalan Akhir Tahun 2019

Soalan Akhir Tahun 2019 ini merupakan himpunan dari admin yang telah dibuat bagi memudahkan para guru dan ibubapa membuat persediaan bagi anak-anak murid menghadapi peperiksaan akhir tahun ini nanti. Terdapat 2 jenis link yang perlu diketahui.

  1. Link Post Soalan
  2. Direct Link (tcerfiles)

Selain itu, soalan ini dibahagikan mengikut tahun atau tingkatan.

SOALAN 20

Dapatkan “Bank Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2019 Sekolah Rendah” di sini

TAHUN 4 (KSSR)

MATA PELAJARAN

1Bahasa Arab
2Bahasa Cina
3Bahasa Kadazandusun
4Bahasa Tamil
5Bahasa Inggeris Kertas 1baru
6Bahasa Inggeris Kertas 2baru
7Bahasa Melayu Kertas 1baru
8Bahasa Melayu Kertas 2baru
9Matematik Kertas 1baru
10Matematik Kertas 2baru
11Pendidikan Islambaru
12Pendidikan Jasmanibaru
13Pendidikan Kesihatanbaru
14Pendidikan Moralbaru
15Pendidikan Muzikbaru
16Pendidikan Seni Visualbaru
17Reka Bentuk Dan Teknologibaru
18Sains Kertas 1baru
19Sains Kertas 2baru
20Sejarahbaru
21Teknologi Maklumat Dan Komunikasibaru

TAHUN 5 (KSSR)

IKON AKAN DIKEMAS KINI

MATA PELAJARAN

1

Bahasa Arab

2

Bahasa Cina

3

Bahasa Ibanbaru

4

Bahasa Tamil

5

Bahasa Inggeris Kertas 1baru

6

Bahasa Inggeris Kertas 2baru

7

Bahasa Melayu Kertas 1baru

8

Bahasa Melayu Kertas 2baru

9

Matematik Kertas 1baru

10

Matematik Kertas 2baru

11

Pendidikan Islambaru

12

Pendidikan Jasmanibaru

13

Pendidikan Kesihatanbaru

14

Pendidikan Moralbaru

15

Pendidikan Muzikbaru

16

Pendidikan Seni Visualbaru

17

Reka Bentuk Dan Teknologibaru

18

Sains Kertas 1baru

19

Sains Kertas 2baru

20

Sejarahbaru

21

Teknologi Maklumat Dan Komunikasibaru

TAHUN 6 (KSSR)

IKON AKAN DIKEMAS KINI

MATA PELAJARAN

1

Bahasa Arab

2

Bahasa Cina

3

Bahasa Kadazandusun

4

Bahasa Tamil

5

Bahasa Inggeris Kertas 1

6

Bahasa Inggeris Kertas 2

7

Bahasa Melayu Kertas 1

8

Bahasa Melayu Kertas 2

9

Matematik Kertas 1

10

Matematik Kertas 2

11

Pendidikan Islambaru

12

Pendidikan Jasmani

13

Pendidikan Kesihatanbaru

14

Pendidikan Moral

15

Pendidikan Muzik

16

Pendidikan Seni Visual

17

Reka Bentuk Dan Teknologibaru

18

Sains Kertas 1

19

Sains Kertas 2

20

Sejarahbaru

21

Teknologi Maklumat Dan Komunikasibaru

SOALAN 24

Dapatkan “Bank Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2019 Sekolah Menengah” di sini

MOHON PERHATIAN, LINK DOWNLOAD SOALAN PAT 2019 BAGI SEKOLAH MENENGAH BELUM DISEDIAKAN KERANA MASIH DALAM PROSES PENGUMPULAN SOALAN. TERIMA KASIH

IKON AKAN DIKEMAS KINI

TINGKATAN 1
(KSSM)

MATA PELAJARAN

1

Asas Sains Komputer baru

2

Bahasa Arab

3

Bahasa Cina

4

Bahasa Cina Antarabangsa

5

Bahasa Iban

6

Bahasa Inggeris baru

7

Bahasa Jepun

8

Bahasa Jerman

9

Bahasa Kadazandusun

10

Bahasa Korea

11

Bahasa Melayu baru

12

Bahasa Perancis

13

Bahasa Semai

14

Bahasa Tamil

15

Geografi

16

Matematik baru

17

Pendidikan Islam

18

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

19

Pendidikan Moralbaru

20

Pendidikan Muzik

21

Pendidikan Seni Visualbaru

22

Reka Bentuk dan Teknologibaru

23

Sainsbaru

24

Sejarahbaru

TINGKATAN 2
(KSSM)

MATA PELAJARAN

1

Asas Sains Komputerbaru

2

Bahasa Arab

3

Bahasa Cina

4

Bahasa Cina Antarabangsa

5

Bahasa Iban

6

Bahasa Inggerisbaru

7

Bahasa Jepun

8

Bahasa Jerman

9

Bahasa Kadazandusun

10

Bahasa Korea

11

Bahasa Melayubaru

12

Bahasa Perancis

13

Bahasa Semai

14

Bahasa Tamil

15

Geografibaru

16

Matematikbaru

17

Pendidikan Islambaru

18

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

19

Pendidikan Moral

20

Pendidikan Muzik

21

Pendidikan Seni Visualbaru

22

Reka Bentuk dan Teknologibaru

23

Sainsbaru

24

Sejarah

TINGKATAN 3
(KSSM)

MATA PELAJARAN

1

Asas Sains Komputer

2

Bahasa Arab

3

Bahasa Cina

4

Bahasa Cina Antarabangsa

5

Bahasa Iban

6

Bahasa Inggeris

7

Bahasa Jepun

8

Bahasa Jerman

9

Bahasa Kadazandusun

10

Bahasa Korea

11

Bahasa Melayu

12

Bahasa Perancis

13

Bahasa Semai

14

Bahasa Tamil

15

Geografi

16

Matematik

17

Pendidikan Islam

18

Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

19

Pendidikan Moral

20

Pendidikan Muzik

21

Pendidikan Seni Visual

22

Reka Bentuk dan Teknologi

23

Sains

24

Sejarah

TINGKATAN 4
(KBSM & KSSM BAGI MPEI)

 

MATA PELAJARAN

1

Bahasa Arab

2

Bahasa Cina

3

Bahasa Iban

4

Bahasa Jepun

5

Bahasa Kadazandusun

6

Bahasa Melayubaru

7

Bahasa Tamil

8

Ekonomi

9

Englishbaru

10

Fizik

11

Geografi

12

Geografibaru

13

Grafik Komunikasi Teknikal

14

Kemahiran Geografi

15

Kimia

16

Matematikbaru

17

Matematik Tambahanbaru

18

Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah

19

Pendidikan Islambaru

20

Pendidikan Jasmani Dan
Pendidikan Kesihatanbaru

21

Pendidikan Moralbaru

22

Pendidikan Sivik Dan
Kewarganegaraan

23

Pendidikan Syariah Islamiah

24

Pengajian Kejuruteraan Awam

25

Pengajian Kejuruteraan
Elektrik Dan Elektronik

26

Pengajian Kejuruteraan
Mekanikal

27

Perniagaan

28

Pertanian

29

Prinsip Perakaunan

30

Reka Cipta

31

Sains

32

Sains Komputer

33

Sains Rumah Tangga

34

Sains Sukan

35

Sains Tambahan

36

Sejarahbaru

37

Tasawwur Islambaru

38

Usul Al-Din

TINGKATAN 5
(KBSM & KSSM BAGI MPEI)

 

MATA PELAJARAN

1

Bahasa Arab

2

Bahasa Cina

3

Bahasa Iban

4

Bahasa Jepun

5

Bahasa Kadazandusun

6

Bahasa Melayu

7

Bahasa Tamil

8

Ekonomi

9

English

10

Fizik

11

Geografi

12

Geografi

13

Grafik Komunikasi Teknikal

14

Kemahiran Geografi

15

Kimia

16

Matematik

17

Matematik Tambahan

18

Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah

19

Pendidikan Islam

20

Pendidikan Jasmani Dan
Pendidikan Kesihatan

21

Pendidikan Moral

22

Pendidikan Sivik Dan
Kewarganegaraan

23

Pendidikan Syariah Islamiah

24

Pengajian Kejuruteraan Awam

25

Pengajian Kejuruteraan
Elektrik Dan Elektronik

26

Pengajian Kejuruteraan
Mekanikal

27

Perniagaan

28

Pertanian

29

Prinsip Perakaunan

30

Reka Cipta

31

Sains

32

Sains Komputer

33

Sains Rumah Tangga

34

Sains Sukan

35

Sains Tambahan

36

Sejarah

37

Tasawwur Islam

38

Usul Al-Din

Direct Link Soalan Peperiksaan (tcerfiles.com)

Tahun 4

TMK = https://tcerfiles.com/dd-1827.html
RBT = https://tcerfiles.com/dd-1823.html
SJRH = https://tcerfiles.com/dd-1826.html
SNS K1 = https://tcerfiles.com/dd-1824.html
SNS K2 = https://tcerfiles.com/dd-1825.html
PSV = https://tcerfiles.com/dd-1822.html
MZ = https://tcerfiles.com/dd-1821.html
MRL = https://tcerfiles.com/dd-1820.html
PK = https://tcerfiles.com/dd-1819.html
PJ = https://tcerfiles.com/dd-1818.html
PAI = https://tcerfiles.com/dd-1817.html
MT K1 = https://tcerfiles.com/dd-1815.html
MT K2 = https://tcerfiles.com/dd-1816.html
BM K1 = https://tcerfiles.com/dd-1813.html
BM K2 = https://tcerfiles.com/dd-1814.html
BI K1 = https://tcerfiles.com/dd-1811.html
BI K2 = https://tcerfiles.com/dd-1812.html

Tahun 5

TMK = https://tcerfiles.com/dd-1845.html
SJRH = https://tcerfiles.com/dd-1844.html
SNS K1 = https://tcerfiles.com/dd-1842.html
SNS K2 = https://tcerfiles.com/dd-1843.html
RBT = https://tcerfiles.com/dd-1841.html
PSV = https://tcerfiles.com/dd-1840.html
MZ = https://tcerfiles.com/dd-1839.html
MrL = https://tcerfiles.com/dd-1838.html
PK = https://tcerfiles.com/dd-1837.html
PJ = https://tcerfiles.com/dd-1836.html
PAI = https://tcerfiles.com/dd-1835.html
MT K1 = https://tcerfiles.com/dd-1833.html
MT K2 = https://tcerfiles.com/dd-1834.html
BM K1 = https://tcerfiles.com/dd-1831.html
BM K2 = https://tcerfiles.com/dd-1832.html
BI K1 = https://tcerfiles.com/dd-1829.html
BI K2 = https://tcerfiles.com/dd-1830.html
IBAN = https://tcerfiles.com/dd-1828.html

Tahun 6

SNS K1 = https://tcerfiles.com/dd-1888.html
SNS K2 = https://tcerfiles.com/dd-1889.html
MT = https://tcerfiles.com/dd-1890.html
BI K1 = https://tcerfiles.com/dd-1893.html
BI K2 = https://tcerfiles.com/dd-1894.html
BM K1: https://tcerfiles.com/dd-1891.html
BM K2: https://tcerfiles.com/dd-1892.html
TMK = https://tcerfiles.com/dd-1851.html
SJRH = https://tcerfiles.com/dd-1850.html
RBT = https://tcerfiles.com/dd-1849.html
PK = https://tcerfiles.com/dd-1847.html
PAI = https://tcerfiles.com/dd-1846.html
MRL = https://tcerfiles.com/dd-1848.html

Tingkatan 1

Sns: https://tcerfiles.com/dd-1862.html
Sjrh: https://tcerfiles.com/dd-1861.html
RBT: https://tcerfiles.com/dd-1860.html
PSV: https://tcerfiles.com/dd-1859.html
P.m: https://tcerfiles.com/dd-1858.html
MT: https://tcerfiles.com/dd-1857.html
BM: https://tcerfiles.com/dd-1856.html
BI: https://tcerfiles.com/dd-1855.html
ASK: https://tcerfiles.com/dd-1854.html

Tingkatan 2

Sns: https://tcerfiles.com/dd-1903.html
RBT: https://tcerfiles.com/dd-1902.html
PSV: https://tcerfiles.com/dd-1901.html
PAi: https://tcerfiles.com/dd-1900.html
MT: https://tcerfiles.com/dd-1899.html
Geo: https://tcerfiles.com/dd-1898.html
BM: https://tcerfiles.com/dd-1897.html
BI: https://tcerfiles.com/dd-1896.html
ASK: https://tcerfiles.com/dd-1895.html

Tingkatan 3

BM: http://bit.ly/2SJAm3r
Sjrh: http://bit.ly/2Yk0UK1
Geo: http://bit.ly/2ZdWANr
BA: http://bit.ly/2SN6zab
PAI: http://bit.ly/2OkqYVz
MT: http://bit.ly/2Ow0XCy
SNS: http://bit.ly/2Y69Irv
ASK: http://bit.ly/2MgdaJ3
RBT: http://bit.ly/2Omx2g4
UAD: http://bit.ly/2GxkMTF
AS: http://bit.ly/2Zi1tFw
BC: http://bit.ly/2Gxl7Wr
BI: http://bit.ly/2Y4h3YC
BP: http://bit.ly/32UfXgJ
BS: http://bit.ly/2SGantU
BK: http://bit.ly/2yhdq28

Tingkatan 4

Sjrh: https://tcerfiles.com/dd-1874.html
TI K1: https://tcerfiles.com/dd-1876.html
TI K2: https://tcerfiles.com/dd-1877.html
PM: https://tcerfiles.com/dd-1873.html
PAi: https://tcerfiles.com/dd-1871.html
PJK: https://tcerfiles.com/dd-1872.html
MT + : https://tcerfiles.com/dd-1870.html
MT: https://tcerfiles.com/dd-1869.html
Geog: https://tcerfiles.com/dd-1868.html
BM: https://tcerfiles.com/dd-1867.html
BI K1: https://tcerfiles.com/dd-1865.html
BI K2: https://tcerfiles.com/dd-1866.html
B.A K1: https://tcerfiles.com/dd-1863.html
B.A k2: https://tcerfiles.com/dd-1864.html

Tingkatan 5

Tganu: http://bit.ly/2m7Morl
Jhor: http://bit.ly/2kyZkG4
Kltan: http://bit.ly/2k6I1Mx
Phng: http://bit.ly/2kAmlIS
Prk: http://bit.ly/2kyRZ9D
Pls: http://bit.ly/2kyZw8g
Sbh: http://bit.ly/2lKIdRP
N9: http://bit.ly/2m5JFyC
SBP: http://bit.ly/2lKWZrK

Semoga perkongsian Soalan Peperiksaan Akhir Tahun 2019 ini dapat membantu mereka yang memerlukan. Terima kasih.