Sekolah diberi kuasa sediakan soalan PT3 mulai 2020

 

81552533172 DATUKDRAMINSENIN

Sekolah diberi kuasa sediakan soalan PT3 mulai 2020. Mulai tahun hadapan (2020), sekolah-sekolah menengah di seluruh negara diberikan kuasa sepenuhnya untuk mengendali dan menyediakan Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3).

Kuasa berkenaan juga membolehkan pentadbir sekolah menyediakan soalan-soalan item PT3 tanpa penglibatan Lembaga Peperiksaan.

Menurut Ketua Pengarah Pelajaran, Datuk Dr. Amin Senin, pada ketika ini soalan PT3 disediakan oleh Lembaga Peperiksaan, namun pengurusan pengendalian PT3 dibuat di sekolah masing-masing.

“Namun, mulai 2020, PT3 ini kita akan serahkan sepenuhnya pengendalian dan (penyediaan) soalan item kepada pihak sekolah.

“Maknanya Lembaga Peperiksaan tidak akan terlibat dalam menyediakan item,”

Sehubungan itu, guru-guru akan dilatih bagi penyediaan soalan PT3 dengan dibantu oleh Lembaga Peperiksaan.

“Ketika ini kita sedang melatih guru kita untuk menyediakannya. Namun bank-bank soalan berkaitan PT3 tetap ada dan boleh digunapakai,”

 

Sehubungan dengan itu, berikut merupakan mata pelajaran yang akan dikendalikan sendiri oleh pihak sekolah dan Lembaga Peperiksaan:

MATA PELAJARAN KENDALIAN
SEKOLAH

MATA PELAJARAN KENDALIAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN

Sains

Bahasa
Melayu

Matematik

Bahasa
Inggeris

Reka Bentuk dan Teknologi

Hifz al-Quran

Asas Sains Komputer

Pendidikan
Kesenian

(Seni
Tari, Seni Teater, Seni Muzik dan Seni Visual)

Sejarah

Al-Lughah al-Arabiah Al-MuÂ’asirah <br
(Ujian Lisan: Mendengar)

Geografi

 

Pendidikan Islam

 

Bahasa Cina

 

Bahasa Tamil

 

Bahasa Arab

 

Bahasa Iban

 

Bahasa Kadazandusun

 

Bahasa Punjabi

 

Bahasa Semai

 

Maharat al-Quran

 

Usul ad-Din

 

Al-Syariah

 

Al-Lughah al-Arabiah
Al-MuÂ’asirah (Ujian Lisan: Bertutur dan Ujia
Bertulis)

 

Penutup

Sekian, semoga perkongsian informasi kali ini iaitu Sekolah diberi kuasa sediakan soalan PT3 mulai 2020 memberikan manfaat kepada anda semua dan semoga segala urusan kita dalam dunia pendidikan ini sentiasa dipermudahan. Teruskan menyokong kami di t.me/sistemguruonline untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terbaik, terkini dan bermanfaat dari semasa ke semasa.