Prosa Tradisional Kepimpinan Melalui Teladan

 

CIKGU SUHAIMIN

Prosa Tradisional Kepimpinan Melalui Teladan ini merangkumi nota bagi sinopsis, tema dan persoalan, watak dan perwatakan, teknik plot, gaya bahasa, nilai dan pengajaran.

Sinopsis

Kisah bermula apabila Seri Betara Majapahit berbincang dengan Patih Gajah Mada untuk menewaskan Melaka setelah kematian penjurit tujuh bersaudara. Ketujuh-tujuh penjurit dibunuh oleh laksamana di Bukit Cina. Justeru, Patih Gajah Mada merancang untuk mengarahkan Kertala Sari membunuh Sultan Melaka dan laksamananya. Kertala Sari bersetuju dengan permintaan Patih Gajah kerana ingin membalas dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh laksamana Melaka.

Patih Gajah membawa Kertala Sari mengadap Seri Betara dan menerangkan bahawa Kertala Sari merupakan penjurit yang sangat handal. Kehebatan Kertala Sari mengalahkan negeri Daha seorang diri menyebabkan Seri Betara menitahkan Kertala Sari segera ke Melaka untuk membunuh Sultan Melaka dan laksamana Melaka dan menjanjikan jawatan penggawa agung kepadanya.

Ketika berada di Melaka Kertala Sari menyamar sebagai pengikut Patih Kerma Wijaya. Di Melaka Kertala Sari mencuri harta saudagar-saudagar dan orang-orang kaya serta mencabuli isteri-isteri mereka. Keadaan ini menimbulkan kerisauan kepada Sultan Melaka dan menitahkan agar Temenggung serta orangnya menjaga keselamatan dan mengawal keadaan negeri Melaka dari kejadian kecurian. Namun kecurian masih tetap berlaku sehingga melibatkan rumah Bendahara. Hal ini kerana Kertala Sari menggunakan ilmu kesaktian untuk menggelakkan diri daripada ditangkap. Melihat pada keadaan tersebut laksamana menawarkan diri kepada Sultan untuk mengawal istana kerana mengikut firasatnya penjurit akan masuk ke istana pula.

Dengan kebijaksanaan dan kecekapan serta ilmu yang dimiliki oleh laksamana berjaya menggagalkan rancangan Kertala Sari untuk mencuri harta raja,membakar dan mengamuk serta mengambil isteri-isteri sultan. Kertala Sari berjaya dibunuh oleh laksamana di tengah pasar, manakala kemaluan Kertala Sari dipotong sebagai bukti laksamana membunuhnya. Mayat Kertala Sari telah dikerat-kerat anggota badannya oleh penduduk yang menjumpai mayat tersebut untuk dibuktikan kepada sultan bahawa merekalah yang telah membunuh Kertala Sari. Namun laksamana telah menunjukkan bukti yang lebih kukuh kepada sultan bahawa beliaulah yang telah berjaya membunuh Kertala Sari. Baginda sultan telah memberi anugerah kepada laksamana atas kejayaan membunuh Kertala Sari

Segala hasil curian yang telah disimpan oleh Kertala Sari di Bukit Cina berjaya ditemui dan Sultan telah mengarahkan semua empunya barang untuk menuntut barang-barang tersebut. Baginda sultan telah meminta supaya empunya barang-barang tersebut memberikan dua pertiga bahagian dari barang-barang tersebut kepada laksamana. Namun laksamana hanya bersetuju untuk mengambil satu bahagian sahaja dan barang-barang tersebut kesemuanya telah diagihkan oleh laksamana kepada fakir miskin dan orang-orang bawahannya tanpa mengambil sedikit pun dari harta tersebut. Akhirnya berita kematian Kertala Sari yang dibunuh oleh laksamana telah sampai ke pengetahuan Patih Gajah Mada di Majapahit. Patih Gajah Mada tidak putus asa terus mencari orang yang dapat membunuh Sultan dan Laksamana Melaka.

Tema dan Persoalan

Tema

Kepahlawanan seorang laksamana mempertahankan negara. Keberanian dan kegagahan Laksamana mempertahankan negeri Melaka dari ancaman penjurit tujuh bersaudara serta Kertala Sari dari Majapahit yang membuat huru-hara.

Persoalan

 1. Persoalan keberanian dalam menegakkan keadilan.
 2. Persoalan pemimpin mestilah seorang yang bijaksana.
 3. Persoalan pemimpin yang mengambil berat kesusahan rakyat.
 4. Persoalan penggunaan ilmu kesaktian dalam kehidupan seseorang.
 5. Persoalan perasaan dendam membawa akibat buruk.

Watak dan Perwatakan

 1. Laksamana

 • Seorang yang berani
 • Seorang yang pemurah
 • Seorang yang bijaksana
 • Cinta akan keamanan negara
 • Taat setia kepada pemerintah
 • Pandai dalam ilmu kesaktian
 • Memiliki sifat kepahlawanan
 1. Kertala Sari

 • Anak kepada Petala Bumi
 • Berasal dari Majapahit
 • Seorang pencuri yang handal
 • Seorang yang tamak dan angkuh
 • Seorang pendendam
 • Pandai dalam ilmu kesaktian
 • Suka membuat huru-hara
 • Taat kepada pemerintah
 1. Sultan Melaka

 • Seorang yang prihatin
 • Seorang pemimpin yang adil
 • Seorang yang mengenang budi
 1. Patih Gajah Mada

 • Berasal dari Majapahit
 • Seorang pendendam

Teknik Plot

 

Latar

Latar Tempat

 1. Negeri Melaka – Contoh: Kertala Sari membuat huru-hara dengan mencuri harta sudagar dan orang-orang kaya di Melaka
 2. Majapahit -Contoh: Patih Gajah Mada dan Seri Bentara merancang untuk membalas dendam atas kematian penjurit tujuh bersaudara di Bukit Cina.
 3. Di tengah pasar -Contoh : Tempat Kertala Sari mati dibunuh oleh Laksamana.

Latar Masa

 1. Malam – Contoh: Kertala Sari masuk mencuri ke rumah saudagar dan orang-orang kaya pada sebelah malam.
 2. Siang – Contoh: Bendahara melaporkan kepada Sultan bahawa rumahnya telah dimasuki pencuri dan habis segala harta-hartanya.

Latar Masyarakat

 1. Masyarakat feudal -Contoh: Masyarakat yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja
 2. Masyarakat yang bertanggungjawab -Contoh : Laksamana menawarkan diri untuk menangkap penjurit yang menyebabkan masalah kecurian di negeri Melaka
 3. Masyarakat yang mengenang budi – Contoh : Saudagar dan orang-orang kaya yang kehilangan hartanya akibat dicuri oleh Kertala Sari telah memberikan sebahagian harta mereka kepada Laksamana dengan ikhlas serta harta mereka ditemui.
 4. Masyarakat yang taat pada pemerintah – Contoh : Ketaatan Laksamana terhadap Sultan dan negerinya.

Gaya Bahasa

 1. Bahasa istana -Contoh: sultan, patik, tuanku,
 2. Bahasa pinjaman bahasa Jawa -Contoh: manira,kula,pakanira
 3. Kata ganda -Contoh: kaya-kaya, sekuasa-kuasa, menampar-nampar,tikam-menikam,radak-meradak

Nilai dan Pengajaran

Nilai

 1. Nilai keberanian. Contoh:Laksamana berani untuk menentang dan membunuh Kertala Sari.
 2. Nilai tolong-menolong. Contoh: Laksamana menawarkan diri untuk mengawal keselamatan negeri Melaka.
 3. Nilai kebijaksanaan. Contoh: Laksamana menggunakan tipu helah untuk mengalahkan Kertala Sari dengan berpura-pura tidur di tengah-tengah pasar pada waktu malam.
 4. Nilai pemurah – Contoh: Laksamana membahagi-bahagikan harta yang dihadiahkan oleh saudagar dan orang-orang kaya kepada fakir miskin dan orang-orang bawahannya tanpa mengambil sedikit pun harta itu.

Pengajaran

 1. Kita hendaklah berani menghadapi musuh supaya keselamatan negara akan terjamin.
 2. Kita hendaklah rasional membuat keputusan agar tidak menyesal pada masa akan datang.
 3. Janganlah kita mempunyai perasaan dendam supaya hidup kita sentiasa bahagia.
 4. Kita hendaklah mengamalkan sikap pemurah agar kehidupan kita sentiasa dirahmati Tuhan

Dapatkan “Nota Prosa Tradisional Kepimpinan Melalui Teladan” di sini


Di sini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : Prosa Tradisional Kepimpinan Melalui Teladan

 

Penutup

Sekian. Semoga perkongsian ini iaitu Prosa Tradisional Kepimpinan Melalui Teladan dapat memberikan sedikt sebanyak manfaat kepada anda khususnya kepada murid dan guru-guru sekolah menengah. Teruskan bersama kami di t.me/sistemguruonline bagi mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terkini dan terbaik dari semasa ke semasa. Terima kasih.