Soalan Percubaan PT3 2019 Negeri Terengganu English (Writing)

SOALAN

Soalan Percubaan PT3 2019 Negeri Terengganu English (Writing) ini dikongsikan khususnya kepada calon-calon yang bakal menduduki Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) bagi tahun 2019.

Pengenalan

Pentaksiran Tingkatan Tiga atau diperkenalkan dengan nama singkatannya PT3 yang mana telah dilaksanakan sejak tahun 2014 lagi yang mana merupakan sebuah pentaksiran sumatif untuk menilai pencapaian akademik murid pada peringkat menengah rendah. PT3 ialah sebuah penilaian yang digunakan untuk menggantikan Penilaian Menengah Rendah yang telah dijalankan sejak tahun 1993. Pentaksiran ini mencakupi skop sukatan pelajaran dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 3 berdasarkan matlamat, objektif dan kandungan mata pelajaran berkenaan.

PT3 ialah pentaksiran pusat, satu daripada empat komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS), di peringkat menengah rendah bagi murid-murid di tingkatan 3. Pentaksiran dilaksanakan melalui perkongsian akauntabiliti antara LP dan pihak sekolah di mana instrumen dan panduan disediakan oleh LP manakala pentadbiran, pemeriksaan dan pelaporan dilaksanakan oleh pihak sekolah. Pelaksanaan PT3 menggunakan instrumen pentaksiran berbentuk Ujian Bertulis, Ujian Lisan: Bertutur dan Mendengar, Ujian Tilawah dan Hafazan, Ujian Komunikasi: Berisyarat/ Bertutur dan Ujian Komunikasi: Melihat/Mendengar.

Terdapat empat ujian yang hendak dilakukan oleh calon-calon iaitu kajian kes untuk mata pelajaran Geografi dan Sejarah, ujian lisan bertutur dan ujian mendengar untuk Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu, serta ujian bertulis untuk mata pelajaran selanjutnya.

Dapatkan “Soalan Percubaan PT3 2019 Negeri Terengganu English (Writing)” disini


Di sini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : Soalan Percubaan PT3 2019 Negeri Terengganu English (Writing)

Baca juga: Format dan Contoh Soalan PT3 Mulai Tahun 2019

FORMAT DAN CONTOH SOALAN PT3 MULAI 2019

1

BAHASA MELAYUbaru

2

SEJARAHbaru

3

GEOGRAFIbaru

4

BAHASA ARABbaru

5

PENDIDIKAN ISLAMbaru

6

MATEMATIKbaru

7

SAINSbaru

8

ASAS SAINS KOMPUTERbaru

9

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGIbaru

10

USUL AL-DINbaru

11

AL-SYARIAHbaru

12

BAHASA CINAbaru

13

BAHASA IBANbaru

14

BAHASA PUNJABIbaru

15

BAHASA SEMAIbaru

16

BAHASA KADAZANDUSUNbaru

 

Penutup

Semoga perkongsian ini iaitu Soalan Percubaan PT3 2019 Negeri Terengganu English (Writing) sedikit sebanyak dapat membantu anda semua khususnya kepada guru, ibu bapa dan calon yang akan menduduki PT3 2019. Teruskan menyokong kami di t.me/sistemguruonline untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terbaik, terkini dan bermanfaat dari semasa ke semasa.