Panduan Lengkap Menyediakan Pelaporan PBD Tahap 1 secara Online Menggunakan Google Drive

 

SOALAN 1

Panduan Lengkap Menyediakan Pelaporan PBD Tahap 1 secara Online Menggunakan Google Drive ini adalah untuk kegunaan Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran dalam membuat pelaporan pentaksiran murid dengan lebih mudah dan berkesan.

Pengenalan

Panduan Menggunakan Google Drive Dalam Mengisi Data Tahap Penguasaan (TP) Bagi Templat Pelaporan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Tahap 1 ini adalah untuk kegunaan Guru Kelas dan Guru Mata Pelajaran dalam membuat pelaporan pentaksiran murid dengan lebih mudah dan berkesan.

Panduan ini adalah bertujuan untuk memberikan cadangan alternatif kepada Guru Kelas bagi memudahkan pengisian data dan mengelakkan guru mata pelajaran menunggu giliran untuk mengisi Tahap Penguasaan (TP) menggunakan satu komputer sahaja dalam suatu masa.

Panduan ini menggunakan pendekatan online dengan aplikasi Google Drive dan ia diberikan secara percuma kepada semua pengguna melalui akaun Google sendiri. Selain dari Google Drive, Guru Kelas juga boleh menggunakan tapak yang lain seperti One Drive dan sebagainya mengikut keperluan masing-masing.

Peranan Guru Kelas

Langkah 1.
Guru Kelas perlu memuat turun fail Borang Data Online Pelaporan PBD Tahap 1. Fail ini boleh dimuat turun dari portal Bahagian Pembangunan Kurikulum.
Memberikan nama lain (rename) untuk kegunaan kelas masing-masing. Contoh Borang_Data_TP_Kelas_1_Amanah.xlsx

Langkah 2.
Memuatnaik fail tersebut ke aplikasi Google Drive mengikut langkah-langkah proses memuatnaik fail borang data yang diberikan di bawah.

Proses Memuat naik Fail Borang Data

Langkah 1.
Log masuk ke aplikasi Google.(Contoh: Aplikasi Gmail atau apa-apa aplikasi dari Google menggunakan akaun sendiri.)

Langkah 2.
Klik Google apps seperti dalam rajah. Pilih dan klik Drive

Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online

Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online 1

Langkah 3.
Klik Google Sheets. Pilih dan klik Blank spreadsheet

Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online 2

Seterusnya fail baru untuk google sheets diberikan (Untitled spreadsheet).

Langkah 4.
Klik File, klik Open

Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online 3

Klik Select a file from your device. Pilih fail borang data pelaporan kelas anda. (Contoh: Borang_Data_TP_Kelas_1_Amanah.xlsx)

Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online 4

Seterusnya fail borang data anda akan dipaparkan dan telah sedia untuk dikongsikan (share) dengan semua guru mata pelajaran yang berkaitan.

Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online 5

TETAPAN PERKONGSIAN (SHARE SETTING)

Langkah 1.
Memberi kebenaran kepada guru mata pelajaran untuk mengisi data Tahap Penguasaan (TP) murid.
Klik Share

Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online 6

Langkah 2.
Berikan alamat Gmail guru mata pelajaran bagi kelas ini. Jika terdapat guru yang sama mengajar lebih dari satu mata pelajaran, hanya sekali sahaja alamat gmail yang diperlukan. Langkah ini juga memastikan borang data yang dikongsikan hanya boleh diekses oleh guru berkenaan sahaja dan tidak boleh diekses oleh guru lain yang tidak berkaitan.
(Contoh: kamal@gmail.com, husni@gmail.com dan seterusnya).
Seterusnya klik Send.

Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online 7

Dapatkan “Panduan Lengkap Menyediakan Pelaporan PBD Tahap 1 secara Online Menggunakan Google Drive” di sini


Di sini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : 

  1. Borang Data Pelaporan PBD Tahap 1 Online baru
  2. Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online baru

 

Peranan Guru Mata Pelajaran

Langkah 1.
Membuka email yang telah dihantar oleh Guru Kelas dan klik Open in Sheets

Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online 8

Guru Mata Pelajaran seterusnya boleh melengkapkan data tahap Penguasaan (TP) murid bagi mata pelajaran masing-masing mengikut kesesuaian masa sendiri dan tidak perlu menunggu giliran seperti sebelum ini.

Langkah 2.
Memaklumkan kepada guru kelas masing-masing setelah semua TP murid telah diberikan untuk keperluan guru kelas membuat pelaporan seterusnya.

MEMINDAHKAN DATA DARI BORANG ONLINE KE TEMPLAT PELAPORAN PBD TAHAP 1 OFFLINE

Langkah 1.
Klik File, Download as, Microsoft Excel (.xlsx)

Panduan Menggunakan Borang Data PBD Tahap 1 Secara Online 9

Langkah 2.
Pindahkan data bagi semua mata pelajaran yang telah dilengkapkan oleh guru mata pelajaran mengikut mata pelajaran masing-masing.

Langkah 3.
Proses pengurusan pelaporan boleh dilakukan seperti biasa sama ada untuk semakan mata pelajaran, cetakan atau simpanan ke dalam format PDF.

Panduan ini disediakan untuk memudahkan guru mata pelajaran membuat pengisian data Tahap Penguasaan sahaja dan proses seterusnya adalah guru kelas perlu membuat pindahan data tersebut ke Templat Pelaporan PBD Tahap 1 offline yang disediakan. Ia bertujuan memudahkan pengisian data sahaja oleh guru mata pelajaran supaya tidak berlaku proses menunggu, serta penggunaan satu komputer sahaja dan bukan bertujuan atau menjadikan keperluan untuk semakan secara online kepada ibubapa atau pihak lain.

Nota Tambahan:
Bagi tujuan keselamatan data peribadi murid, ruangan Nombor Kad Pengenalan tidak perlu untuk dilengkapkan pada Borang Data Pelaporan PBD Tahap 1 yang dikongsikan dalam Google Drive tersebut dan boleh dilengkapkan pada Templat Pelaporan PBD Tahap 1 offline sahaja.

Penutup

Sekian. Semoga perkongsian pada kali ini iaitu Panduan Lengkap Menyediakan Pelaporan PBD Tahap 1 secara Online Menggunakan Google Drive memberikan informasi terkini kepada anda semua berhubung dunia pendidikan di Malaysia. Teruskan bersama kami di t.me/sistemguruonline bagi mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terkini dan terbaik dari semasa ke semasa. Terima kasih.