Hebahan Keputusan Temu Duga Jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH41 Tahun 2019 bagi Negeri Sabah

SEMAKAN PANGGILAN TEMU DUGA SPP BAGI PERMOHONAN JAWATAN 37

Hebahan Keputusan Temu Duga Jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH41 Tahun 2019 bagi Negeri Sabah. Terkini daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran bertarikh 28 Ogos 2019, semakan Keputusan Temu Duga Jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH41 Tahun 2019 bagi Negeri Sabah kini boleh dilakukan.

Hebahan Keputusan Temu Duga Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH41 yang telah ditemu duga pada 1 – 2 Julai 2019 bagi Negeri Sabah. Calon-calon boleh membuat semakan DI SINI atau sila klik pada pautan URL di bawah:

https://semakan.spp.gov.my/semakan/keputusan_temuduga_view.php

cats 2

Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH41

(Sumber: Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran)

1.

Jawatan

:

Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi

Kementerian / Jabatan

:

Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Kumpulan Perkhidmatan

:

Pengurusan dan Professional

Klasifikasi Perkhidmatan

:

Klasifikasi Perkhidmatan Pendidikan

 

2.

Jadual Gaji

 

Gred

Jadual Gaji Minimum
– Maksimum

Gred DH29

Peringkat

Gaji Minimum

Gaji Maksimum

Kadar Kenaikan Gaji Tahunan

P1

RM1,588.45

RM3,575.92

RM145.00

P2

RM1,689.29

RM3,801.45

P3

RM1,793.55

RM4,034.00

Gred DH41

Peringkat

Gaji Minimum

Gaji Maksimum

Kadar Kenaikan Gaji Tahunan

P1

RM1,916.31

RM5,474.81

RM225.00

P2

RM2,023.23

RM5,789.26

P3

RM2,134.88

RM6,130.59

Syarat Lantikan

Calon bagi lantikan
hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada
  tarikh tutup iklan jawatan;

Kelayakan Untuk
Lantikan Terus ke Gred DH29

(a)

(i)

Diploma dalam
bidang pendidikan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH29 : RM 1,588.45); atau

 

(ii)

Diploma dalam
bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH29:RM1,661.95); atau [Calon-calon yang
memiliki Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya akan dibayar satu tangga gaji
lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]. (Gaji permulaan ialah pada
Gred DH29:RM1,735.44); atau

 

(iii)

 

Diploma dalam
bidang pertanian/ kejuruteraan/ senibina/ ukur
bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni bina landskap/ perancangan bandar
dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred DH29:RM1,735.44).

[Calon-calon yang
memiliki Sijil Kursus Perguruan Lepas Diploma daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau maktab-maktab perguruan tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya akan dibayar satu tangga gaji
lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan].

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH29:RM1,808.94); atau

 dan

(b)

kepujian Bahasa
Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.

(c)

(i)

ijazah sarjana
muda kepujian dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,120.73); atau
[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar
satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan] (Gaji
permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,222.94); atau

(ii)

ijazah sarjana
muda kepujian dengan pendidikan daripada institusi-institusi pengajian
tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji
permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,222.94); atau

(iii)

Ijazah Sarjana
Muda Undang-undang yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,222.94); atau
[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar
satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan] (Gaji
permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,325.14); atau

(iv)

Ijazah Sarjana
Muda Sains Pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,222.94); atau
[Calon-calon di atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar
satu tangga gaji lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan] (Gaji
permulaan ialah pada Gred DH41:RM2,325.14); atau

(v)

ijazah sarjana
muda dalam bidang kejuruteraan/ ukur bahan/ ukur tanah/ ukur bangunan/ seni
bina landskap/ perancangan bandar dan wilayah yang diiktiraf oleh kerajaan
daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,325.14); atau

[Calon-calon di
atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji
lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,427.35); atau

(vi)

Ijazah Sarjana
Muda Seni Bina yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,529.56); atau

[Calon-calon di
atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji
lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,631.77); atau

(vii)

Ijazah Sarjana
Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,733.98);

[Calon-calon di
atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji
lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,836.19); atau

(viii)

Ijazah Sarjana
Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan
yang diiktiraf oleh Kerajaan;

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,836.19);

[Calon-calon di
atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji
lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,938.40); atau

(ix)

Ahli Penuh
Institut Akauntan Malaysia; atau

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,938.40);

[Calon-calon di
atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji
lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM3,040.60); atau

(x)

ijazah sarjana
dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya.

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,631.77); atau

[Calon-calon di
atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji
lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,733.98); atau

(xi)

ijazah doktor
falsafah (Ph.D) dalam bidang berkaitan yang
diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM2,938.40).

[Calon-calon di
atas yang memiliki Diploma Pendidikan hendaklah dibayar satu tangga gaji
lebih tinggi daripada gaji yang ditetapkan]

(Gaji permulaan
ialah pada Gred DH41:RM3,040.60); atau

(f)

Kepujian Bahasa
Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
kerajaan.

 

Taraf Jawatan

:

Tetap

Penaklukan Di Bawah
syarat-syarat perkhidmatan

:

Pegawai-pegawai yang memasuki skim perkhidmatan Pegawai Pendidikan
Pengajian Tinggi adalah tertakluk kepada syarat-syarat perkhidmatan yang
sedang berkuat kuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat ke atasnya dari semasa
ke semasa.

Fungsi Tugas /
Bidang

:

Bertanggungjawab melaksanakan tugas dengan profesional meliputi
aspek-aspek dan aktiviti-aktiviti seperti berikut

 • pengurusan
  pelajar;
 • pengurusan
  organisasi;
 • pengurusan
  dasar;
 • penyelidikan,
  pengkomersilan dan khidmat nasihat;
 • jaringan
  dan kolaborasi; dan
 • pengurusan
  sumber manusia.

Tarikh Tutup
Permohonan

:

Sepanjang masa

arrow with new letter icon gif animation Jom Sertai Kami new icon gif 17

Sekian. Semoga hebahan ini iaitu Hebahan Keputusan Temu Duga Jawatan Pegawai Pendidikan Pengajian Tinggi Gred DH41 Tahun 2019 bagi Negeri Sabah memberikan informasi terkini kepada anda. Sertai kami di t.me/sistemguruonline untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terkini dan terbaik dari semasa ke semasa.