Urusan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Sebagai Pegawai Cemerlang KPM Tahun 2019

 

URUSAN PEMANGKUAN

Urusan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Sebagai Pegawai Cemerlang KPM Tahun 2019. Informasi daripada Kementerian Pendidikan Malaysia berkaitan urusan pemangkuan PPP sebagai Pegawai Cemerlang bagi tahun ini.

Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia akan melaksanakan urusan pemangkuan Pegawai Cemerlang ke Gred DG44, DG48, DG52 dan DG54 secara Khas Untuk Penyandang (KUP) bagi Tahun 2019.

Permohonan adalah terbuka kepada semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) di Bahagian-Bahagian KPM, Institusi-Institusi KPM, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah yang terlibat dalam pengurusan/ pentadbiran SAHAJA (tidak termasuk Pegawai SISC+ dan Pegawai SIPartners+).

Sehubungan itu, semua pemohon diingatkan supaya mengisi Lampiran A-1: Borang Permohonan Pegawai Cemerlang (PC2019/44/48/52/54) mengikut format seperti di LAMPIRAN A dalam Surat Siaran Permohonan. Borang permohonan dan lampiran-lampiran tersebut hendaklah dikemukakan kepada Ketua Jabatan masing-masing bagi tujuan penilaian dan perakuan. Calon-calon dan Ketua Jabatan hendaklah memastikan semua maklumat permohonan adalah lengkap, betul dan teratur. Borang permohonan yang tidak lengkap tidak akan diproses.

Ketua Jabatan dikehendaki mengemukakan perakuan calon ke Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) sebelum atau pada jam 05:00 petang, Jumaat, 21 Jun 2019. Sekiranya calon yang diperakukan tidak mendapat sebarang jawapan daripada pihak urus setia dalam tempoh enam (6) bulan dari 1 Disember 2019 hendaklah dianggap tidak berjaya. Keputusan adalah MUKTAMAD dan sebarang rayuan tidak akan dilayan.

Iklan boleh mula dimohon mulai 13 Mei 2019 (Isnin).

*Berikut adalah senarai yang perlu diisi : (sila klik pada nama borang di bawah untuk memuat turun :

  1. Surat Siaran Permohonan – hanya untuk PEMOHON
  2. Data Access – Urusan Pemangkuan Pegawai Cemerlang Tahun 2019 –untuk kegunaan KETUA JABATAN SAHAJA.

Dapatkan “Dokumen yang Berkaitan” di sini


Di sini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘ZIP’

Download : Muat Turun Semua Fail Di Sini

Penutup

Semoga perkongsian ini iaitu Urusan Pemangkuan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Sebagai Pegawai Cemerlang KPM Tahun 2019 memberikan manfaat buat semua khususnya kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan yang berminat. Teruskan menyokong kami dengan menyertai saluran Telegram kami di t.me/sistemguruonline untuk mendapatkan informasi terkini lagi sahih dari semasa ke semasa. Terima kasih.