Tawaran Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) Tahun 2019

 

TAWARAN

Tawaran Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) Tahun 2019. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mohon perhatian khususnya kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang berhasrat untuk menyambung pengajian ke peringkat Ijazah Sarjana dan Kedoktoran pada tahun ini (Tahun 2019), Bahagian Tajaan Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia akan menawarkan Program Penajaan iaitu Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP).

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mempelawa Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang sedang berkhidmat dan berkelayakan untuk memohon program Penajaan/Cuti Belajar Bergaji Penuh bagi mengikuti pengajian peringkat Ijazah Sarjana atau Kedoktoran secara sepenuh masa/separuh masa di universiti awam dalam negara dan luar negara.

Tawaran permohonan ini dibuka mulai 23.01.2019 hingga 06.02.2019 mulai jam 5.00 petang secara dalam talian sepenuhnya melalui sistem e-Penawaran di https://epenawaran.moe.gov.my.   Calon DIWAJIBKAN untuk membaca dan memahami syarat-syarat serta tatacara permohonan yang disertakan di dalam sistem e-Penawaran sebelum mengisi dan mengemukakan permohonan.

cats 5

Calon yang sedang berkhidmat di sekolah dinasihatkan untuk mengemaskini terlebih dahulu maklumat di dalam sistem e-Operasi (https://eoperasi.moe.gov.my) untuk memudah dan melancarkan proses permohonan. Manakala calon yang bertugas selain di sekolah boleh terus mengisi dan melengkapkan maklumat yang diminta di dalam borang permohonan sistem e-Penawaran.

Tawaran ini adalah terbuka kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang berkhidmat dalam skim perkhidmatan pendidikan yang mana ketua perkhidmatannya ialah Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (KPPM) dan dilantik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran Malaysia (SPP).

SYARAT

SYARAT UMUM

 1. Pegawai hendaklah mempunyai iltizam, pengetahuan, kemahiran, pengalaman, dan perwatakan/ sikap yang sesuai bagi menentukan kejayaan dalam pengajian dan seterusnya berupaya memberi sumbangan ke arah meningkatkan keberkesanan perkhidmatan dan organisasi. Pegawai juga hendaklah mempunyai kelayakan Ijazah Pertama yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya, berpengalaman selari dengan bidang yang dimohon serta perancangan laluan kerjaya pada masa hadapan;
 2. Belum memulakan pengajian di mana-mana Universiti Awam di dalam atau luar negara.

SYARAT KHUSUS

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Pegawai berumur tidak melebihi 45 tahun bagi pengajian peringkat Kedoktoran dan tidak melebihi 50 tahun bagi peringkat Sarjana pada 1 Januari 2019;
 3. Pegawai hendaklah telah berkhidmat sekurang-kurangnya selama 3 tahun (lantikan selewat-lewatnya Januari 2016) pada tarikh tutup permohonan;
 4. Berkhidmat secara tetap dan telah disahkan dalam skim perkhidmatan terkini pada tarikh tutup permohonan;
 5. Mencapai markah purata Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) atau Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) 85% ke atas bagi tempoh genap 3 tahun dalam skim perkhidmatan terkini berturut-turut (2016, 2017 dan 2018). Penilaian setahun LNPT mestilah genap 12 bulan. Sekiranya tuan/puan belum menerima markah LNPT tahun 2018, sila guna LNPT 2015, 2016 dan 2017.
 6. Sekiranya tuan/puan pernah diluluskan penajaan/Cuti Belajar dalam tempoh tersebut, sila kemukakan LNPT tahun sebelum/selepas tempoh Cuti Belajar. Contoh:-
  Tempoh Cuti Belajar Yang Pernah Diluluskan: 20.09.2012 hingga 31.08.2014 (LNPT adalah 2016, 2015 dan 2011)
 7. Memenuhi syarat kelayakan akademik seperti berikut:
  cats 4
 8. Disokong dan diperaku oleh Ketua Jabatan
 9. Belum memiliki kelayakan Ijazah Lanjutan di peringkat yang sama tanpa mengira bidang pengkhususan (Jika calon didapati sedang atau telah mempunyai kelayakan Ijazah Lanjutan, KPM berhak membatal atau menarik balik tawaran/kelulusan tanpa sebarang notis);
 10. Bersih daripada pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan mahkamah;
 11. Telah mengisytiharkan harta melalui sistem HRMIS;
 12. Tidak tersenarai dalam senarai hitam KPM, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) atau badan-badan peminjam kerajaan yang lain;
 13. Calon-calon adalah diwajibkan memilih bidang pengajian/kursus yang ditawarkan sahaja;
 14. Satu Kertas Cadangan Penyelidikan (dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris untuk pengajian Dalam Negara dan Bahasa Inggeris bagi pengajian Luar Negara) dan slaid pembentangan perlu disediakan untuk dikemukakan kepada BT dan dibawa semasa sesi temuduga (sekiranya terpilih);
 15. Tempat pengajian adalah di Universiti Awam Dalam Negara (peringkat Sarjana dan Kedoktoran) atau Luar Negara (peringkat Kedoktoran sahaja)
 16. Bagi pengajian peringkat Sarjana, Mod Pengajian yang dibenarkan adalah Kerja Kursus dengan Disertasi/Tesis (Mod campuran) dan Mod Penyelidikan Sepenuhnya sahaja. Bagi peringkat Kedoktoran, Mod Pengajian yang dibenarkan adalah Mod Penyelidikan Sepenuhnya sahaja;
 17. Tempoh Cuti Belajar bagi peringkat Kedoktoran adalah selama 6 semester (maksimum) dan peringkat Sarjana adalah 4 semester (maksimum) tertakluk kepada mod pengajian dan tempoh pengajian yang ditetapkan oleh universiti;
 18. Kemasukan ke universiti adalah untuk pengajian semester 1 sesi 2019/2020 atau yang mana-mana sesi kemasukan yang ditetapkan oleh Kementerian;
 19. Pegawai adalah bebas daripada sebarang penyakit kronik seperti di Lampiran A;
 20. Pegawai yang sedang dalam penajaan/Cuti Belajar Kementerian atau mana-mana penaja lain tidak layak memohon;
 21. Mematuhi syarat genap tempoh tamat mengikuti kursus jangka panjang/pendek yang terdahulu (dengan kemudahan Penajaan/CutiBelajar) seperti berikut:
 22. Kementerian berhak membuat pindaan terhadap syarat-syarat permohonan, program yang ditawarkan, senarai bidang kursus dan tempat pengajian yang dibenarkan; dan
 23. Calon hanya boleh mengemukakan SATU permohonan sahaja dalam tempoh permohonan ini dibuka.

SYARAT LAIN

 SyaratSyarat1

Dapatkan “Informasi Tawaran Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) Tahun 2019” di sini


Di sini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : 

 1. Syarat

Link Download Alternatif

 

 

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan sistem e-Penawaran, boleh menghubungi urusetia berikut:

 1. Bahagian Biasiswa dan Pembiayaan (pertanyaan umum berkaitan program):
  Telefon (hotline): 03-8888 1616
  E-mel : epenawaran@moe.gov.my
 2.  Bahagian Pengurusan Maklumat (bantuan teknikal):
  Telefon (hotline): 03-8884 3717 / 03-8884 3572
  E-mel : helpdesk@moe.gov.my

Selamat memohon tawaran ini dan semoga berjaya daripada kami, warga Sistem Guru Online. Semoga perkongsian Tawaran Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP) Tahun 2018 ini memberikan manfaat. eruskan menyokong kami di t.me/sistemguruonline untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terbaik, terkini dan bermanfaat dari semasa ke semasa.