Urusan Kenaikan Pangkat PPP Gred DG32 Hingga Gred DG54 dan AKP Secara TBKK KPM bagi Januari Hingga Jun 2019

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 92

Urusan Kenaikan Pangkat PPP Gred DG32 Hingga Gred DG54 dan AKP Secara TBKK KPM bagi Januari Hingga Jun 2019 ini berlanjutan daripada pemberitahuan terkini daripada Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan Malaysia.

 1. PPP – Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
 2. AKP – Anggota Kumpulan Pelaksana
 3. TBKK – Time-Based Berasaskan Kecemerlangan
 4. KPM – Kementerian Pendidikan Malaysia

Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) akan mengadakan Urusan Kenaikan Pangkat Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dan Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Secara Time-Based Berasaskan Kecemerlangan (TBBK) di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) bermula seperti Jadual di bawah:

Urusan Kenaikan PPP Gred DG32 Hingga Gred DG54 dan AKP Secara TBKK KPM bagi Januari Hingga Jun 2019

Urusan ini Terbuka kepada:

 1. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG32 Hingga Gred DG54 Bagi Urusan JANUARI HINGGA JUN TAHUN 2019.
 2. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG41 ke Gred DG44 yang mempunyai pengalaman sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Bagi Urusan JANUARI HINGGA JUN TAHUN 2019.
 3. Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) Gred DG44 ke Gred DG48 yang mempunyai pengalaman sebagai Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) Bagi Urusan JANUARI HINGGA JUN TAHUN 2019 (HANYA PPP yang belum menggunapakai pengalaman PPPLD semasa ke Gred DG44 SAHAJA.
 4. Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) Bagi Urusan JANUARI HINGGA JUN TAHUN 2019.

Mulai tahun 2019, Urusan TBBK adalah PERAKUAN OLEH PEMOHON SENDIRI. Calon HANYA PERLU MENYEMAK SEMUA MAKLUMAT YANG TELAH DIKEMASKINI OLEH KETUA JABATAN MASING – MASING MENGGUNAKAN LOG MASUK SENDIRI mengenai permohonan TBBK tersebut melalui sistem ePangkat.

Sebarang percanggahan maklumat perkhidmatan hendaklah dimaklumkan segera kepada Ketua Jabatan. Sila rujuk CARTA ALIR PROSES KERJA URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPP DAN AKP SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) MENGGUNAKAN SISTEM EPANGKAT seperti di bawah.

surat iklan tbbk ppp akp jan hingga jun 2019 1
CARTA ALIR PROSES KERJA URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPP DAN AKP SECARA TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK) MENGGUNAKAN SISTEM EPANGKAT

Iklan urusan ini akan mula DIBUKA BERMULA 26 DISEMBER 2018 secara dalam talian di iklan ePangkat (Garis Panduan tersebut juga akan dimuat naik dalam sistem ePangkat untuk memudahkan rujukan).

Berikut merupakan senarai PPP yang terlibat dalam urusan ini melalui Sistem ePangkat.

surat iklan tbbk ppp akp jan hingga jun 2019 2

Manakala, berikut pula merupakan senarai AKP yang terlibat dalam urusan ini melalui Sistem ePangkat.

surat iklan tbbk ppp akp jan hingga jun 2019 3

surat iklan tbbk ppp akp jan hingga jun 2019 4

Sehubungan dengan itu, untuk pemahaman dan butiran lebih lanjut berkaitan perkara ini, sila muat turun surat yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Pengurusan Sumber Manusia KPM pada pautan muat turun yang telah disediakan di bawah.

Dapatkan “Surat Urusan Kenaikan Pangkat PPP Gred DG32 Hingga Gred DG54 dan AKP Secara TBKK KPM bagi Januari Hingga Jun 2019” disini


Disini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : Urusan Kenaikan Pangkat PPP Gred DG32 Hingga Gred DG54 dan AKP Secara TBKK KPM bagi Januari Hingga Jun 2019

SUMBER: KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, 12 DISEMBER 2018

 

Semua permohonan kenaikan pangkat hendaklah diperaku menerusi sistem ePangkat yang akan dibuka seperti Jadual di Para 3 KECUALI pegawai dalam keadaan berikut yang perlu diperakukan SECARA MANUAL iaitu:

 1. Pegawai yang sedang Cuti Belajar Bergaji Penuh (CBBP), Cuti Belajar Separuh Gaji (CBSG) atau Cuti Belajar Tanpa Gaji (CBTG).
 2. Pegawai yang telah diluluskan Cuti Separuh Gaji (CSG) dan/atau Cuti Tanpa Gaji (CTG) – sila kemukakan sesalinan surat kelulusan CTG/CSG oleh Ketua Jabatan (catatan : CSG dan/atau CTG boleh menjejaskan kekananan kecuali Cuti Belajar).
 3. Pegawai yang berada di jawatan kader / dalam tempoh peminjaman ke Jabatan / Kementerian lain.
 4. Pegawai yang telah dikenakan pelanjutan tempoh percubaan dengan berdenda (TPB) – sila kemukakan sesalinan surat pengesahan TPB oleh Ketua Jabatan
 5. Pegawai yang PERNAH DIPERAKU TETAPI GAGAL dalam urusan berkenaan kerana markah Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) / Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP) / Penilaian Tahap Kriteria Kecemerlangan (KC) tidak mencapai tahap yang ditetapkan
 6. Pegawai yang didapati Tidak Hadir Bertugas (THB) bagi sesuatu tempoh Tanpa Cuti atau Tanpa Sebab Munasabah Atau Tanpa Kelulusan / Kebenaran Ketua Jabatan serta tindakan potongan emolumen telah diambil BOLEH DIPERAKU dengan mengemukakan dokumen – dokumen yang lengkap berdasarkan kepada keputusan LKPPP Bilangan 5 Tahun 2017 (sila rujuk Para 12 dalam surat siaran bagi maklumat lanjut)
 7. Pegawai yang layak dipertimbangkan kenaikan pangkat SEBELUM bersara wajib / bersara pilihan / meninggal dunia yang diperaku oleh Ketua Jabatan.

Ketua Jabatan hendaklah memastikan hanya calon yang BELUM PERNAH DIPERAKU dalam mana – mana urusan pemangkuan / kenaikan pangkat GRED YANG SAMA sebelum ini diperakukan dalam urusan TBBK. Ketua Jabatan juga perlu memastikan maklumat yang dikemukakan adalah LENGKAP, JELAS DAN MUDAH DIBACA SERTA TERATUR SAMA SEPERTI DALAM BPK. Kecuaian dalam memperakukan semula calon yang telah pun dinaikkan pangkat bagi urusan ini akan dipertanggungjawabkan kepada Ketua Jabatan berkenaan.

Penutup

Sekian, semoga perkongsian informasi kali ini iaitu Urusan Kenaikan Pangkat PPP Gred DG32 Hingga Gred DG54 dan AKP Secara TBKK KPM bagi Januari Hingga Jun 2019 memberikan manfaat kepada anda semua dan semoga segala urusan kita dalam dunia pendidikan ini sentiasa dipermudahan. Teruskan menyokong kami di t.me/sistemguruonline untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terbaik, terkini dan bermanfaat dari semasa ke semasa.