Contoh Susun Atur Meja Kelas Bagi PAK 21 (Pendidikan Abad Ke 21)

Sertai Study Group SPM 2020

PREMIUM Hanya guru SPM dan Calon SPM 2020 sahaja dibenarkan join. ♥ Para guru SPM boleh berkongsi bahan, link, buah fikiran, video pengajaran, etc.
Contoh Susun Atur Meja Kelas Bagi PAK 21 (Pendidikan Abad Ke 21)

Contoh Susun Atur Meja Kelas Bagi PAK 21 (Pendidikan Abad Ke 21) ini sebenarnya telah banyak dibincangkan di dalam kalangan guru. Perkara ini sangat penting hinggakan banyak sekolah yang mengetengahkan isu ini di dalam mesyuarat sekolah mereka. Ramai yang sudah tahu tentang PAK 21 ini, jika belum boleh baca di artikel “Apakah PAK 21” dan susun atur meja di dalam kelas hanyalah salah satu komponen kecil sahaja namun ianya tetap penting kerana bakal mempengaruhi proses Pdpc.

Ciri-ciri Bilik Darjah PAK 21

Sambil melangkah jauh ke alaf baru, ia menjadi jelas bahawa keperluan bilik darjah abad ke-21 adalah sangat berbeza daripada keperluan bilik darjah abad ke-20. Dalam bilik darjah abad ke-21, guru adalah fasilitator kepada pembelajaran murid dan pencipta kepada persekitaran bilik darjah yang produktif di mana murid boleh membangunkan kemahiran yang diperlukan mereka di tempat kerja.

Fokus bilik darjah abad ke-21 adalah pada murid, di mana mereka dapat mengalami persekitaran sebagaimana mereka akan masuk sebagai pekerja abad ke-21. Kolaboratif kurikulum berasaskan projek yang digunakan di dalam kelas ini membangunkan kemahiran berfikiran aras tinggi, kemahiran komunikasi yang berkesan, dan pengetahuan teknologi yang murid perlu di tempat kerja dalam abad ke-21.

Sifat bilik darjah abad ke-21 yang melibatkan saling berkaitan antara disiplin membezakannya daripada bilik darjah abad ke-20. Pengajaran subjek secara tunggal pada satu masa adalah norma pada masa lalu dan kerjasama hari ini adalah elemen untuk semua pembelajaran murid.

Strategi pengajaran abad ke-20 tidak lagi berkesan. Guru mesti mengamalkan strategi pengajaran baru yang berbeza daripada mereka yang bekerja di bilik darjah abad ke-20. Kurikulum mesti menjadi lebih relevan dengan apa yang murid akan mengalaminya di tempat kerja di abad ke-21.

Perubahan Dalam Bilik Darjah PAK 21

Bilik darjah abad ke-21 adalah berpusatkan murid, tidak berpusatkan guru. Guru tidak lagi berfungsi sebagai pensyarah tetapi sebagai fasilitator pembelajaran. Murid-murid belajar dengan cara melakukan dan guru bertindak sebagai coach, membantu murid ketika mereka bekerja dengan projek mereka. Murid belajar menggunakan kaedah siasatan (inkuiri) dan bekerjasama dengan orang lain – kecilnya dunia sebenar yang mereka alami sebaik sahaja mereka meninggalkan bilik darjah.

Murid tidak lagi belajar setiap mata pelajaran secara berasingan. Sebaliknya, mereka bekerja melalui projek antara disiplin yang menggunakan maklumat dan kemahiran daripada pelbagai mata pelajaran dan menunjukkan beberapa standard akademik yang penting. Sebagai contoh, buku-buku yang diberikan dalam bacaan atau bahasa Inggeris, ditetapkan juga yang sedang dikaji dalam kajian sosial. Bacaan akhir laporan buku bahasa Inggeris mungkin memerlukan standard kajian sosial khusus dipenuhi.

Buku-buku teks tidak lagi sumber utama maklumat. Murid menggunakan pelbagai sumber, termasuk teknologi untuk mencari dan mengumpul maklumat yang mereka perlukan. Mereka mungkin mendapatkan jurnal, menemubual pakar, meneroka internet atau menggunakan program perisian komputer untuk menggunakan apa yang mereka telah belajar atau untuk mencari maklumat. Bukan hanya bagi projek-projek khas, teknologi adalah digunakan secara bersepadu dalam pengajaran harian.

Di dalam kelas yang baru ini, kumpulan murid dibentuk secara fleksibel mengikut keperluan individu adalah norma. Guru masih menggunakan arahan kepada kumpulan keseluruhan, tetapi ia tidak lagi kaedah pengajaran primer digunakan. Guru menilai keperluan pengajaran kepada murid dan gaya pembelajaran dan kemudian memanfaatkan pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi keperluan semua murid di dalam kelas.

Fokus pembelajaran murid di dalam kelas ini adalah berbeza. Tumpuan tidak lagi pada pembelajaran dengan menghafal dan mengingati maklumat tetapi belajar bagaimana untuk belajar. Kini, murid menggunakan maklumat yang mereka telah belajar dan menunjukkan penguasaan mereka terhadap kandungan dalam projek-projek yang mereka usahakan. Murid belajar bagaimana untuk bertanya soalan yang betul, bagaimana untuk menjalankan siasatan yang sesuai, bagaimana untuk mencari jawapan, dan cara untuk menggunakan maklumat. Penekanan di dalam kelas adalah untuk mewujudkan mereka yang belajar sepanjang hayat. Dengan adanya matlamat ini dalam fikiran, murid bergerak di luar peranan sebagai murid yang mana belajar melalui pengalaman dunia sebenar.

Sebagaimana pembelajaran murid telah berubah begitu juga penilaian pembelajaran. Guru menggunakan pelbagai penilaian berasaskan prestasi untuk menilai pembelajaran murid. Ujian yang mengukur keupayaan murid untuk menghafal dan mengingati fakta-fakta tidak lagi satu-satunya cara untuk menilai pembelajaran murid. Sebaliknya, guru menggunakan projek murid, persembahan, dan penilaian berasaskan prestasi lain untuk menentukan pencapaian murid dan keperluan masing-masing.

Matlamat bilik darjah abad ke-21 adalah untuk menyediakan murid untuk menjadi seorang yang produktif di tempat kerja.

Perubahan pada Tingkah Laku Guru

Sama seperti bilik darjah yang telah berubah, begitu juga, guru menyesuaikan peranan dan tanggungjawab mereka. Guru-guru tidak lagi mengajar secara berasingan. Mereka kini bersama-mengajar, mengajar secara pasukan, dan bekerjasama dengan ahli-ahli jabatan lain. Guru bukan satu-satunya yang bertanggungjawab untuk pembelajaran murid. Pemegang taruh termasuk pentadbir, ahli lembaga pengarah, ibu bapa, pelajar dan semua berkongsi tanggungjawab dengan guru untuk mendidik murid.

Guru tahu bahawa mereka mesti melibatkan murid dalam pembelajaran dan menyediakan pengajaran yang berkesan dengan menggunakan pelbagai kaedah pengajaran serta teknologi. Untuk melakukan ini, guru-guru perlu mengikuti perkembangan apa yang berlaku di lapangan. Sebagai orang yang belajar sepanjang hayat, mereka adalah peserta aktif dalam pembelajaran mereka sendiri. Mereka mencari sendiri perkara yang berkaitan dengan pembangunan profesional yang membantu mereka untuk meningkatkan pembelajaran murid dan prestasi mereka.

Peranan baru guru dalam bilik darjah abad ke-21 memerlukan perubahan dalam pengetahuan dan tingkah laku di bilik darjah. Guru perlu tahu bagaimana untuk:

 • bertindak sebagai coach atau pemudah cara dalam kelas. Mereka menggunakan sumber dan peluang yang sesuai untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang membolehkan setiap kanak-kanak membina pengetahuan sendiri. Guru bersama dengan muridnya dan tahu bagaimana langkah-langkah dalam pembelajaran dan menyediakan kerja yang bermakna yang melibatkan pelajar secara aktif dalam pembelajaran mereka.
 • mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat, menyokong, dan positif untuk semua murid. Ini memerlukan perancangan di pihak guru untuk mengelakkan risiko keselamatan, untuk mewujudkan susun atur bilik yang menyokong pembelajaran dan untuk memberi akses kepada murid berkeperluan khas. Guru berkemahiran dalam menguruskan pengalaman pembelajaran yang pelbagai untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif dan produktif untuk semua murid di dalam kelas. Prosedur dan dasar bilik darjah adalah satu bahagian penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif. Guru menilai dan melaksanakan teknik-teknik pengurusan bilik darjah yang berkesan dengan cara yang konsisten. Dia menggunakan rutin harian dan prosedur yang memaksimumkan masa pengajaran. Murid tahu apa yang diharapkan daripada mereka, dan guru yang tahu bagaimana untuk mengendalikan gangguan secara berkesan sehingga tidak ada kesan buruk kepada masa pengajaran murid.
 • merancang untuk jangka panjang dan jangka pendek.
 • memupuk kerjasama di kalangan murid di dalam bilik darjah. Guru menjadi contoh dan menggalakkan nilai-nilai dan proses yang penting dalam dunia sebenar demokrasi.
 • menggalakkan rasa ingin tahu dan motivasi dalaman murid untuk belajar. Guru membantu murid menjadi seorang yang berdikari, pemikir kreatif dan
 • kritis dengan menyediakan pengalaman yang membangunkan murid untuk berdikari, berfikiran kreatif dan kritis serta berkemahiran menyelesaikan masalah. Guru memberi masa yang cukup kepada murid untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan jelas mengenai harapan beliau. Murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri dalam suasana yang menghormati keperluan unik pembangunan mereka dan menggalakkan jangkaan positif dan saling menghormati.
 • membuat murid merasa dihargai. Guru menekankan usaha kumpulan secara koperatif dan bukannya usaha individu yang kompetitif melalui projek kerjasama dan semangat berpasukan.
 • berkomunikasi secara berkesan dengan murid, ibu bapa, rakan-rakan, dan pihak pemegang taruh yang lain. Guru menggunakan komunikasi secara bertulis, lisan, dan teknologi untuk mewujudkan pengalaman pembelajaran yang positif dan untuk melibatkan pemegang taruh lain dalam pembelajaran murid.
 • menggunakan bahasa untuk memupuk ekspresi diri, pembangunan identiti dan pembelajaran di kalangan muridnya.
 • mendengar dengan teliti dan responsif.
 • memupuk kesedaran dan sensitiviti budaya dalam diri muridnya. Guru menggalakkan murid untuk belajar tentang budaya lain dan menanamkan dalam diri muridnya menghormati orang lain dan perbezaan yang ada.

Kesimpulan

Jika murid ingin menjadi ahli yang produktif di tempat kerja abad ke-21, mereka mesti bergerak di luar kemahiran abad ke-20 dan menguasai perkara-perkara di abad ke-21. Guru-guru diamanahkan dengan penguasaan kemahiran ini, juga dengan menjadi model kepada kemahiran ini di dalam kelas. Ciri-ciri bilik darjah abad ke-21 akan menjadi sangat berbeza daripada dalam bilik darjah yang lalu kerana tumpuan diberikan kepada melahirkan murid yang mempunyai produktiviti yang tinggi, komunikator yang berkesan, pemikir kreatif, dan mahir teknologi.

Rujukan : Commitment to the role of the teacher as a facilitator of learning. (2007). Retrieved January 30, 2007 from http://www. onu.edu/a+s/cte/knowledge/facilitator.shtml

Dapatkan Senarai Susun Atur Bilik Darjah PAK 21 :

Download : Susun Atur Meja dan Kerusi Kelas PAK 21

Antara Gambar Susunan Meja & Kerusi PAK 21

Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21 Susunan Kelas PAK 21

Dapatkan Soalan Ramalan UPSR PT3 SPM 2020 + Latihan Musim PKP Covid-19(Premium Items)

.rt-wpls .single-logo a { color: #000000; font-weight: bold; } .rt-wpls .slick-prev, .rt-wpls .slick-next { width: 40px; height: 40px;}' ); ?>