Surat Pekeliling Ikhtisas SOP dan Tatacara Pengurusan Disiplin Murid

111

Surat Pekeliling Ikhtisas SOP dan Tatacara Pengurusan Disiplin Murid telah kami sediakan khususnya kepada guru sebagai panduan dalam pengurusan disiplin murid di sekolah. 

Umum sedia maklum, pengurusan disiplin merupakan salah satu aspek yang perlu dititikberatkan dalam sesebuah organisasi. Dalam konteks pendidikan khususnya di sekolah, pengurusan disiplin perlulah mantap dan berdasarkan SO yang betul.

Berikut merupakan “preview” dokumen Surat Pekeliling Ikhtisas SOP dan Tatacara Pengurusan Disiplin Murid :

SURAT PEKELILING IKHTISAS BILANGAN 7 TAHUN 2011 – PELAKSANAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) – PELAPORAN DAN TINDAKAN MENANGANI ISU DISIPLIN MURID

SURAT PEKELILING IKHTISAS 7 2011 SOP DISIPLIN MURID

 

SURAT PEKELILING IKHTISAS 7 2011 SOP DISIPLIN MURID%25282%2529

 

SURAT PEKELILING IKHTISAS 7 2011 SOP DISIPLIN MURID%25281%2529

 

SURAT PEKELILING IKHTISAS 7 2011 SOP DISIPLIN MURID%25282%2529

 

SURAT PEKELILING IKHTISAS 7 2011 SOP DISIPLIN MURID%25283%2529

 

SURAT PEKELILING IKHTISAS 7 2011 SOP DISIPLIN MURID%25284%2529

 

SURAT PEKELILING IKHTISAS 7 2011 SOP DISIPLIN MURID%25285%2529

 

SURAT PEKELILING IKHTISAS 7 2011 SOP DISIPLIN MURID%25286%2529

 

SURAT PEKELILING IKHTISAS 7 2011 SOP DISIPLIN MURID%25287%2529

 

PANDUAN TATACARA PENGURUSAN DISIPLIN MURID
 
3. PANDUAN TATATCARA DISIPLIN SEKOLAH
3. PANDUAN TATATCARA DISIPLIN SEKOLAH%25281%2529

 

3. PANDUAN TATATCARA DISIPLIN SEKOLAH%25282%2529

 

3. PANDUAN TATATCARA DISIPLIN SEKOLAH%25283%2529

 

3. PANDUAN TATATCARA DISIPLIN SEKOLAH%25284%2529

 

3. PANDUAN TATATCARA DISIPLIN SEKOLAH%25285%2529

 

3. PANDUAN TATATCARA DISIPLIN SEKOLAH%25286%2529

Sehubungan dengan itu, berikut merupakan pautan untuk memuat turun dokumen berkaitan pengurusan disiplin murid iaitu :

  1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BILANGAN 7 TAHUN 2011 – PELAKSANAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) – PELAPORAN DAN TINDAKAN MENANGANI ISU DISIPLIN MURID
  2. PANDUAN TATACARA PENGURUSAN DISIPLIN MURID

Dapatkan “Surat Pekeliling Ikhtisas SOP dan Tatacara Pengurusan Disiplin Murid” di sini


Di sini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘JPEG’ dan dikumpulkan dalam satu “compressed folder” berformatkan .ZIP

Download : 

  1. SURAT PEKELILING IKHTISAS BILANGAN 7 TAHUN 2011 – PELAKSANAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) – PELAPORAN DAN TINDAKAN MENANGANI ISU DISIPLIN MURID
  2. PANDUAN TATACARA PENGURUSAN DISIPLIN MURID

 

Dokumen-dokumen yang telah kami sediakan ini amat berguna khususnya kepada guru disiplin sekolah dalam melaksanakan tindakan atas sebarang salah laku murid berdasarkan pelaksanaan Standard Operational Procedure (SOP) yang betul.

Sehubungan dengan itu, guru-guru perlulah membaca, mengetahui, memahami dan mengaplikasikan kandungan yang terdapat dalam dokumen-dokumen ini agar pengurusan disiplin di sekolah berada pada “landasan” yang betul. Selamat memuat turun Surat Pekeliling Ikhtisas SOP dan Tatacara Pengurusan Disiplin Murid ini.