Panduan Pelaksanaan Saringan LINUS2.0 bagi Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia

 

LINUS2.0

Panduan Pelaksanaan Saringan LINUS2.0 bagi Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada kali ini, Sistem Guru Online mengongsikan informasi berkaitan perubahan saringan LINUS2.0 iaitu Program Literasi dan Numerasi (LINUS) mulai Tahun 2016.

Program LINUS adalah sebahagian daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan dalam Program Transformasi Kerajaan merupakan satu kesinambungan daripada program yang sedia ada bagi mengatasi masalah penguasaan kemahiran asas 3M dengan lebih sistematik. Pelaksanaan Program LINUS mensasarkan 100% murid Tahun 3 menguasai kemahiran Literasi dan Numerasi sebelum naik ke tahun 4 melalui Tahun 2013 kecuali Murid Berkeperluan Khas (MBK).

Umum sedia maklum, program LINUS2.0 dengan peluasan skop merangkumi literasi bahasa Inggeris telah mula dilaksanakan  pada  tahun  2013  melibatkan semua  murid  Tahap  I.  Program LINUS2.0 ini dilaksanakan  bertujuan memastikan semua murid  menguasai kemahiran asas  literasi  bahasa  Melayu,  literasi  bahasa  Inggeris dan  numerasi  pada  akhir tempoh persekolahan Tahap I di sekolah rendah.

Pelaksanaan  Program  LINUS2.0  melibatkan  semua  murid  Tahap  I melalui saringan   bagi   literasi   bahasa   Melayu,   literasi   bahasa   Inggeris   dan   numerasi sebanyak 2 kali  setahun. Murid yang telah menguasai asas literasi bahasa Melayu, literasi bahasa Inggeris dan numerasi  boleh mengikuti pengajaran dan pembelajaran arus perdana,  manakala murid yang belum menguasai asas literasi bahasa Melayu, literasi  bahasa Inggeris dan numerasi akan mengikuti intervensi  pemulihan.

Berdasarkan Surat Siaran Bil 4/2016 – Perubahan Saringan LINUS, MULAI TAHUN 2016,  perubahan saringan melibatkan semua murid Tahun 1 dan Tahun 2 bagi  literasi bahasa Melayu dan numerasi Saringan LINUS2.0 Tahun 2016 adalah seperti  berikut:

  1. Saringan literasi bahasa Melayu dan numerasi Tahun  1 dan Tahun 2 dilaksanakan  sekali setahun iaitu pada bulan Ogos hingga September setiap tahun;
  2. Saringan literasi  bahasa  Melayu  dan numerasi  Tahun  3 dikekalkan 2 kali setahun iaitu  Saringan  1   pada bulan Mac hingga April dan  Saringan 2 pada bulan Ogos hingga September setiap tahun
  3. Saringan literasi  bahasa  Inggeris  Tahun  1,  Tahun  2  dan  Tahun  3 dikekalkan 2 kali setahun  iaitu  Saringan  1    pada  bulan Mac hingga April dan Saringan 2 pada bulan Ogos hingga September setiap tahun.

Dokumen Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Bahasa Melayu dan Matematik Tahun 1 dijadikan asas pengukuran tahap penguasaan literasi bahasa Melayu dan numerasi untuk murid Tahun 1 bagi mengenal pasti murid yang perlu mengikuti intervensi pemulihan sebelum menduduki saringan. Manakala murid Tahun 2 yang mengikuti intervensi pemulihan ditentukan melalui keputusan saringan tahun sebelumnya.

Dapatkan ” Surat Siaran Bil 4/2016 – Perubahan Pelaksanaan Saringan LINUS2.0 Mulai Tahun 2016 bagi Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia” di sini


Di sini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : Surat Siaran Bil 4/2016 – Perubahan Pelaksanaan Saringan LINUS2.0 Mulai Tahun 2016 bagi Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia

SUMBER : KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 

Sehubungan dengan itu, dengan berkuatkuasanya surat siaran ini, maka surat siaran terdahulu Kementerian Pendidikan Malaysia [KP(BPSH-SPDK)201/005/02 Jld. 4(45) bertarikh 20 Februari 2013] adalah DIBATALKAN.

Semoga perkongsian berkaitan Panduan Pelaksanaan Saringan LINUS2.0 bagi Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia ini memberikan anda kefahaman berkaitan perubahan yang telah berlaku dalam saringan bagi LINUS 2.0 mulai Tahun 2016.

Sekian, terima kasih.

SISTEM GURU ONLINE
Komuniti Pendidikan Malaysia