Jawatan Kosong Pensyarah UiTM Cawangan Melaka

JAWATAN KOSONG PENSYARAH UITMUniversiti Teknologi MARA, Melaka dengan ini mempelawa calon-calon Warganegara
Malaysia yang berkelayakan dalam bidang-bidang yang berkaitan untuk mengisi
kekosongan Jawatan Secara Sambilan di UiTM Cawangan Melaka.

1. JAWATAN : PENSYARAH SAMBILAN/SEPENUH MASA (PTFT)
2. FAKULTI : 

 • Akademi Pengajian Bahasa
  i) Bahasa Inggeris
  Ii ) Bahasa Arab
  iii) Bahasa Melayu
  iv) Bahasa Mandarin
 • Akademi Pengajian Islam Kontemporari
  i) Bidang Pengajian Islam
 • Fakulti Sains Komputer & Matematik
  i) Matematik/Statistik
  ii) Computer Sains
 • Fakulti Seni Lukis & Seni Reka
  i) Bidang Seni Reka Grafik

3. SYARAT LANTIKAN

(a) Warganegara Malaysia.
(b) Syarat Kelayakan
i. Mendapat kepujian dalam Bahasa Melayu di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
atau setaraf;
ii. Calon-calon mestilah memiliki kelayakan CGPA 3.00 dan ke atas atau Kelas Kedua
Tinggi di peringkat Sarjana Muda bagi semua bidang;
iii. Memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana dalam bidang berkaitan yang
diiktiraf oleh Universiti;
iv. Menguasai Bahasa Inggeris (lisan dan tulisan) dengan baik;
v. Telah tamat pengajian sepenuhnya (sama ada di peringkat ijazah sarjana muda atau
sarjana);
vi. Calon yang sedang mengikuti program sarjana tidak boleh dipertimbangkan walaupun
telah memiliki ijazah sarjana muda;
vii. Mempunyai rekod peribadi yang baik. Calon yang pernah dibuang kerja atas sebab
tatatertib tidak boleh dipertimbangkan;
viii. Mempunyai pengalaman mengajar merupakan satu kelebihan.

4. CARA-CARA MEMBUAT PERMOHONAN

(a) Borang Perjawatan UiTM Melaka boleh diperolehi di Pejabat Pentadbiran, UiTM Cawangan Melaka, Borang boleh juga dimuat turun di laman web UiTM Melaka
www.melaka.uitm.edu.my.
(b)Tarikh tutup permohonan ialah pada 25 Ogos 2017
(c)Setiap permohonan MESTILAH disertai bersama SALINAN dokumen berikut yang telah
disahkan :
# Kad Pengenalan
# Sijil SPM/MCE, HSC/STPM atau setaraf
# Diploma, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Sarjana, PhD (Skrol & Transkrip Akademik
Terperinci)
# Surat Pengiktirafan Kelayakan Akademik daripada Jabatan Perkhidmatan Awam
(JPA)
(d) Pemohon-pemohon yang tidak menerima jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
(e) Permohon-pemohon mestilah bersedia untuk berkhidmat di UiTM Melaka

Sila Kemukakan permohonan kepada 

TIMBALAN PENDAFTAR KANAN
UiTM CAWANGAN MELAKA
KM 26, JALAN LENDU
78000 ALOR GAJAH
MELAKA
NO TEL : 06-5582000 / 2300 / 2700
Ruj kami : 500KM (PT.19/2)
Tarikh : 8 Ogos 2017