Soalan Peperiksaan UPT Matematik Tingkatan 3

Soalan matematik ujian pertengahan tahun 2017 tingkatan 3
Soalan matematik ujian pertengahan tahun 2017 tingkatan 3

Ujian Pertengahan Tahun UPT Matematik Tingkatan 3. Posting ini adalah berniat untuk berkongsikan soalan peperiksaan yang sesuai untuk dijadikan ujian pertengahan tahun bagi subjek Matematik Tingkatan 3.

Dalam perkongsian kami di SGO, soalan UPT Matematik ini merupakan sebahagian daripada Bank Soalan UPT Tingkatan 3 yang merangkumi pelbagai subjek.

Format Soalan Peperiksaan UPT Matematik Tingkatan 3

Soalan peperiksaan Matematik hanyalah terdapat pada satu kertas sahaja. Soalan ini perlu disiapkan dalam masa 2 jam dan markah terkumpul adalah 100 markah.

Format ini adalah selaras dengan keperluan PT3 daripada Kementerian Pendidikan Malaysia

Untuk Soalan Pertengahan Tahun Tingkatan 3, sebenarnya anda boleh menggunakan soalan lengkap menuju PT3 kerana ia sudah hampir kepada saringan PT3 yang sebenar.

Oleh itu, contoh soalan PT3 bagi ujian pertengahan tahun adalah agak luas kerana merujuk kepada objektif pentaksiran PT3 ini.

Contoh Soalan UPT Matematik Tingkatan 3.

4 (a) Nyatakan bilangan paksi simetri bagi setiap rajah berikut. [ 3 markah ]
State the number of axes of symmetry for each of the following diagrams. [ 3 marks ]

Jawapan / Answer:

1 2

(b) Lengkapkan langkah-langkah berikut dengan mengisi petak-petak kosong dengan jawapan yang betul. [ 4 Markah ]
Complete the following steps by filling the empty spaces with the correct answers. [ 4 Marks ]

2 4

Jawapan / Answer:

=

=

=

=

(c) Rajah 4(c) menunjukkan sebuah padang bola sepak berbentuk segi empat tepat. Panjangnya ialah (6x + 2) m dan lebarnya ialah (3x – 6) m. [ 3 Markah ]
Diagram 4(c) is a rectangular football field with (6x + 2) m length and (3x – 6) m breadth.  [ 3 Marks ]

3 2

(i) Cari perimeternya, dalam m.
Find its perimeter, in m.

Jawapan / Answer:
(ii) Hitung perimeter padang bola sepak tersebut jika x = 4.
Calculate the perimeter of the rectangular football field if x = 4.

Jawapan / Answer:

5 (a). i) Rajah 6 menunjukkan masa pada waktu tengah hari.
Diagram 6 shows the time in the afternoon.
4 2
Rajah 6/Diagram 6

Nyatakan masa dalam sistem 24 jam. [ 1 markah ]
State the time using in the 24-hour system. [ 1 mark ]

Jawapan/Answer:
ii) Nyatakan jawapan 39 minggu 1 hari dalam bilangan hari. [ 2 markah ]
State the answer 39 weeks 1 day in day. [ 2 marks ]

Jawapan/Answer:
(b) i) Cari lilitan bagi sebuah bulatan dengan diameter 28 cm. (Guna π = ). [ 2 Markah ]
Find the circumference of a circle with a diameter of 28 cm. (Use π = ). [ 2 Marks ]

Jawapan / Answer:
ii) Cari perimeter bagi sebuah semibulatan dengan diameter 14 cm. (Guna π = )[ 2Markah ]
Find the perimeter of a semicircle with a diameter of 14 cm. (Use π = ) [ 2 Marks ]

Jawapan / Answer:

Dapatkan UPT Matematik Tingkatan 3 disini


Disini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : 

UPT Matematik Tingkatan 3 -1

UPT Matematik Tingkatan 3 -2

UPT Matematik Tingkatan 3 -3

 

Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada guru guru dan pelajar semua.

Jangan lupa sertai kami di Telegram | Facebook | Forum