Soalan Peperiksaan UPT Matematik Tingkatan 2.

Soalan peperiksaan UPT Matematik Form 2
Soalan peperiksaan UPT Matematik Form 2

Soalan Peperiksaan UPT Matematik Tingkatan 2. Sila dapatkan soalan peperiksaan bagi ujian pertengahan tahun UPT untuk subjek Matematik Tingkatan 2 disini.

Soalan Matematik ini merupakan sebahagian daripada perkongsian SGO bagi koleksi bank soalan UPT Tingkatan 2.

Objektif Subjek Matematik Tingkatan 2

Kurikulum matematik sekolah menengah membolehkan murid:
1. Memahami definisi, konsep, hukum, prinsip dan teorem yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Ruang dan Perkaitan.
2. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor, Bentuk dan Ruang dan Perkaitan.
3. Menguasai kemahiran asas matematik iaitu:

  • Membuat anggaran dan penghampiran
  • Mengukur dan membina
  • Memungut dan mengendali data
  • Mewakilkan dan mentafsir data
  • Mengenal perkaitan dan mewakilkannya secara matematik
  • Menggunakan algoritma dan perkaitanMenyelesaikan masalah
  • Membuat keputusan

4. Berkomunikasi secara matematik.
5. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.
6. Menghubungkaitkan ilmu matematik dengan bidang ilmu yang lain.
7. Menggunakan teknologi yang bersesuaian untuk membina konsep, menguasai kemahiran dan menyelesaikan masalah serta meneroka ilmu matematik.
8. Membudayakan penggunaan pengetahuan dan kemahiran matematik secara berkesan dan bertanggungjawab.
9. Bersikap yang positif terhadap matematik.
10. Menghargai kepentingan dan keindahan matematik

Arahan Bagi Menjawab Soalan Matematik

Arahan
1. Kertas iniboleh dibuka apabila diberitahu.

2. Tulis nama dan kelas anda di ruang yang disediakan.

3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.

4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik

 

Contoh Soalan UPT Matematik Tingkatan 2

7 (a) Kenal pasti pembolehubah dalam sebutan algebra berikut.
i) 12s
ii) -3rst
iii) cd^3 e

[3 markah]

Jawapan
i) ________

ii) ______________

iii) _______________

(b) Tentukan pekali bagi st dalam setiap sebutan berikut.

i) 6st
ii) -0.5s^2 t
iii) 8stu [3 markah]

Jawapan
i)______________

ii) _______________

iii) _________________

(c) Bulatkan sebutan-sebutan serupa.

Jawapan
i) 2ab,2bc,-3cd,-4ba

ii) 3yz, 3xy, 5xy, -yx

iii) 5pq^2,-p^2 q,-4qp,2qp^2

iv)-a^2 bc,-c^2 ba,-cba,7abc

[4 markah]

8 (a) Nyatakan tiga sebutan serupa bagi sebutan berikut
-7fgh

[3 markah]

Jawapan

_____________________ ,

__________________________ ,

_____________________

(b) Cari hail darab bagi
i) 2ab ×3c
ii)-5ab ×(-4ac)

[3 markah]

Jawapan
i) ______________

ii) ______________

(c) Cari hasil bahagi bagi
i) 5x^2 y^3÷xy^2
ii) -9rst ÷(-6rs) [4 markah]

Jawapan
i)______________

ii)______________

9 (a) Nyatakan bilangan sebutan dalam setiap ungkapan yang berikut.
i) 2ab+10
ii) 4xy+3xyz-xz+1
iii) ab-3bc+4 [3 markah]

Jawapan
i)______________

ii)______________

iii)______________

(b) Permudahkan setiap ungkapan berikut.
i) ab+8ab
ii) 4ab+bc+3ab+3bc [3 markah]

Jawapan
i)______________

ii)______________
(c) Diberi a=2,b=3,c=-4,hitung nilai bagi setiap ungkapan berikut.
i) 6a+3b
ii) b^2-7ac [4 markah]

Jawapan
i)______________

ii)______________

 

Dapatkan UPT Matematik Tingkatan 2 disini


Disini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘Words’

Download : 

 UPT Matematik Tingkatan 2

MT F2 KBAT TIMSS 1 

MT F2 KBAT TIMSS 2 

 

Sekian semoga bermanfaat dan terima kasih kerana menyokong SGO.

Jangan lupa sertai kami di Telegram | Facebook | Forum