Ujian Pertengahan Tahun UPT Matematik Tambahan Tingkatan 4

Soalan Peperiksaan UPT Matematik Tambahan Tingkatan 4
Soalan Peperiksaan UPT Matematik Tambahan Tingkatan 4

Ujian Pertengahan Tahun UPT Matematik Tambahan Tingkatan 4. Perkongsian kali ini Sistem Guru Online akan menumpukan kepada sampel lengkap soalan peperiksaan pertengahan tahun bagi Matematik Tambahan Tingkatan 4.

Perkongsian ini merupakan sebahagian daripada sampel soalan yang anda boleh dapati daripada Bank Soalan UPT Tingkatan 4 bagi pelajar SPM.

Format Soalan UPT Matematik Tambahan Tingkatan 4

Format soalan Matematik Tambahan adalah mirip dengan format sebenar SPM Tingkatan 5 bagi subjek ini.

Ianya sepertimana yang telah digariskan oleh pihak KPM melalui KSSM. Format tersebut adalah dengan membahagikan soalan ini kepada dua kertas.

Kertas 1 merupakan Bahagian Subjektif dan semua soalan wajib dijawab. Kertas 2 juga merupakan Bahagian Subjektif dan terbahagi kepada dua Bahagian iaitu Bahagian A dan Bahagian B. Semua soalan adalah wajib dijawab.

Contoh Soalan UPT Matematik Tambahan Tingkatan 4

Diagram 1 shows the relation between set P and set Q.

1 7

DIAGRAM 1

State
(a) the range of the relation, [1 mark]
(b) the type of the relation. [1 mark]

Answer:   (a) ………………………………
(b) ………………………………_____________________________________________________________________

Diagram 2 shows the relation between set X and set Y.

2 8

DIAGRAM 2

State
(a) the type of the relation, [1 mark]
(b) the object of f. [1 mark]

Answer: (a) ………………………………
(b) ………………………………

A function f is defined by f:x→6x-2/x , x≠0 and x > 0.
Find
(a) the value of f^(-1) (4). [3 marks]
(b) the value of k if f^(-1) (k)=-2 . [2 marks]

Answer: (a) ………………………………
(b) ………………………………

Given that the function f:x→2-3x and f^2:x→mx+n.
Determine the values of m and n. [3 marks]

Answer: m = ………………………….…
n =………………………………

State the product of the roots of the quadratic equation 〖2x〗^2+7x=10. [2 marks]

Answer: …..………………………………
_____________________________________________________________________

If x = a and x = 3 are the roots of the quadratic equation 〖2x〗^2=7x-3b, find the values of a and b. [4 marks]

Answer: a = ………………………………
b = ………………………………

Given that the two roots of the quadratic equation x(x + m) = 2m + 3 are equal, determine the possible values of m. [4 marks]

Answer: …..………………………………
_____________________________________________________________________

The quadratic equation 〖px〗^2+5mx+25p=0 has only one root, find
m in terms of p, [3 marks]
the roots of the equation. [3 marks]

Answer: (a) ………………………………
(b) ………………………………

Given the quadratic function f(x)=(x+1)^2+3, state the maximum or minimum value of the function. [2 marks]

Answer: …..………………………………
_____________________________________________________________________

Given the maximum point of the quadratic function f(x)= 〖-x〗^2+2px+6 happens when x = 4. Determine the value of p. [3 marks]

Answer: …..………………………………

Find the ranges of the value of x when x^2+3x<4. [3 marks]

Answer: …..………………………………

Dapatkan UPT Matematik Tambahan Tingkatan 4 disini


Disini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Download : 

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4 SBP (1)

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4 SBP (2) 

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4 SBP (3) 

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4 SBP (4) 

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4 (1) Terengganu 

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4 (2) Terengganu 

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4 (3) Terengganu

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4 (4)Terengganu 

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4(1)

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4(2)  

Ujian Pertengahan Tahun Matematik Tambahan Tingkatan 4(3)

 

Sekian terima kasih dan teruskan menyokong kami di SGO

Dapatkan update dunia pendidikan terkini dan Menarik di SGO!

Like dan Follow kami di sini. Klik : Telegram | Facebook | Forum