Come and Join NPreUs’17 as a Presenter or Participant

Poster Seminar
Poster Seminar

YBhg. Prof./Prof.Madya Dr./Dr./Tuan/Puan,

Sukacita dimaklumkan bahawa Pusat Asasi, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) dengan kerjasama KUISCELL Sdn. Bhd. akan menganjurkan NATIONAL PRE-UNIVERSITY SEMINAR 2017 (NPreUS 2017) pada 23 Ogos 2017 (Rabu)

Sehubungan itu, pihak Sekretariat NPreUS 2017 amat mengalu-alukan penglibatan YBhg. Prof./Prof.Madya Dr./Dr./Tuan/Puan sebagai pembentang dan peserta dalam persidangan ini. Kertas kerja penuh perlu dihantar selewat-lewatnya sebelum atau pada 1 Jun 2017 untuk dimasukkan ke dalam prosiding persidangan.

Penghantaran Abstract : bermula 27/3/2017
Pengesahan Penerimaan Abstract : 29/5/2017
Penghantaran Kertas Kerja Lengkap : 1/6/2017

Penghantaran abstrak adalah melalui e-mel : npreus@kuis.edu.my

Maklumat lanjut adalah dengan melayari http://conference.kuis.edu.my/npreus/utama.php.

Sekian, terima kasih.

“Di sini lahirnya … Da’i, Ulama dan Umara”

Yang menjalankan tugas:

SEKRETARIAT NPreUS 2017
Pusat Asasi
Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS)
Bandar Seri Putra, 43000 Kajang
Selangor Darul Ehsan