Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

skpm standard kualiti pendidikan malaysia
skpm standard kualiti pendidikan malaysia

Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)SKPM terkini merupakan gubahan terbaru dari SKPM 2010 yang dikenali SKPM gelombang kedua.

PENGENALAN SKPMg2 yang disiarkan pada 13 September 2016 oleh Jemaah Nazir dan jaminan kualiti ini merupakan garis ukur bagi menilai tahap kualiti sistem pendidikan di Malaysia.

Faktor faktor yang diambil kira dalam SKPM adalah kepemimpinan, pengurusan organisasi, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan Hal Ehwal Murid, Pembelajaran dan Pemudahcaraan dan Kemenjadian Murid.

Standard 1 Kepimpinan

Pengetua/Guru Besar (PGB) berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya
menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti PdP.

Menekankan peranan PGB sebagai Peneraju, Pembimbing dan juga Pendorong.

Standard 2 Pengurusan Organisasi

Organisasi sekolah dikendalikan secara berkesan dan menitik berat potensi dan keperluan warga sekolah, kemudahan sumber dalaman dan luaran untuk mengembangkan kelancaran pengoperasian sekolah.

Aspek 2.1:Pengurusan Sumber Manusia

Aspek 2.2:Pengurusan Aset

Aspek 2.3:Pengurusan Kewangan

Aspek 2.4:Pengurusan Sumber Pendidikan

Standard 3 : Pengurusan Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid

Standard 3.1 Pengurusan Kurikulum

Pengurusan bidang kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid secara cekap dan efektif untuk membina murid yang lengkap meliputi segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial selaras dengan visi sekolah.

ASPEK 3.1.1: Ketetapan Pelaksanaan Kurikulum

ASPEK 3.1.2:Pengurusan Mata Pelajaran

ASPEK 3.1.3:Pengurusan Masa Instruksional

ASPEK 3.1.4:Pengurusan Penilaian Murid

Standard 3.2 Pengurusan Kokurikulum

ASPEK 3.2.1:Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum

ASPEK 3.2.2: Pengurusan Kelab/Persatuan

ASPEK 3.2.3:Pengurusan Badan Beruniform

ASPEK 3.2.4:Pengurusan Sukan/Permainan

ASPEK 3.2.5:Pengurusan Program Kecemerlangan Kokurikulum

ASPEK 3.2.6:Pengurusan Sukan Untuk Semua

Aspek 3.2.7:Pengurusan Pentaksiran Kokurikulum

Standard 3.3 Hal Ehwal Murid

Untuk melahirkan pelajar yang lengkap dan stabil dari segi intelek, rohani, jasmani, emosi dan sosial selaras dengan visi sekolah.

Aspek 3.3.1:Ketetapan Pelaksanaan Hal Ehwal Murid

Aspek 3.3.2: Pengurusan Disiplin Murid

Aspek 3.3.3: Pengurusan Keselamatan Murid

Aspek 3.3.4: Pengurusan Kesihatan Murid

Aspek 3.3.5 Pengurusan Bantuan Pelajaran Murid

Aspek 3.3.6:Pengurusan Perkhidmatan Bimbingan Dan Kaunseling

Standard 4 : Pembelajaran dan Pemudahcaraan

Guru sebagai pemudah cara dalam PdP secara berkesan bagi meningkatkan kemampuan murid secara menyeluruh dan pencapaian optimum murid konsisten.

ASPEK 4.1: Guru Sebagai Perancang

ASPEK 4.2: Guru Sebagai Pengawal

ASPEK 4.3 Guru Sebagai Pembimbing

ASPEK 4.4 Guru Sebagai Pendorong

ASPEK 4.5: Guru Sebagai Penilai

ASPEK 4.6:Murid Sebagai Pembelajar Aktif

Standard 5 : Kemenjadian Murid

Murid yang dididik secara holistik dalam pengurusan sekolah yang cekap berupaya mencapai potensi diri yang sepenuhnya dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggunggjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.

ASPEK 5.1: KEMENJADIAN MURID DALAM AKADEMIK

5.1.1 Peratus Murid Mencapai Matlamat Tahunan Individu yang Ditetapkan dalam Tahun Terkini (Murid Berkeperluan Khas)

5.1.2 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Rendah (UPSR)

5.1.3 Gred Purata Sekolah dalam Peperiksaan Awam Sekolah Menengah (SPM)

ASPEK 5.2: KEMENJADIAN MURID DALAM KOKURIKULUM

5.2.1 Gred Purata Sekolah dalam Kelab/Persatuan
5.2.2 Gred Purata Sekolah dalam Badan Beruniform
5.2.3 Gred Purata Sekolah dalam Sukan/Permainan

ASPEK 5.3: KEMENJADIAN SAHSIAH MURID

5.3.1 Purata Peratus Kehadiran Murid ke Sekolah bagi Tahun Terkini.
5.3.2 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Ringan) bagi Tahun Terkini.
5.3.3 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Sederhana) bagi Tahun Terkini.
5.3.4 Peratus Murid yang Terlibat dalam Kes Salah Laku (Kes Berat) bagi Tahun Terkini.

Dapatkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) disini


Disini admin nak kongsikan bahan tersebut. Sila download menggunakan link yang telah disediakan.

Format dokumen ini adalah dalam ‘PDF’

Download : 

STANDARD 1-Kepemimpinan

STANDARD 2-Pengurusan Organisasi

STANDARD 3.1-Kurikulum

STANDARD 3.2-Kokurikulum

STANDARD 3.3-HEM

STANDARD 4-Pembelajaran dan Pemudahcaraan

STANDARD 5-Kemenjadian Murid

 

 

Semoga para guru boleh jadikan rujukan pada bahagian Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 dan sebarkan pada rakan rakan guru lain yang masih tidak jelas dengan sistem ini.

Sebagai tambahan, sila rujuk perkembangan terkini sistem pendidikan di malaysia iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) dan juga Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP)

Sekian Terima kasih.

Jangan lupa sertai kami di Telegram | Facebook | Forum