eOperasi Login Modul Pengurusan Guru

Login eOperasi Modul Pengurusan Guru
eOperasi Modul Pengurusan Guru

eOperasi Modul Pengurusan Guru ini ialah salah satu modul pengurusan dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Sistem pengurusan sekolah ini dibahagikan kepada 3 modul pengurusan KPM seperti dibawah.

  • Modul Pengurusan Sekolah (EMIS)
  • Modul Pengurusan Guru (eOperasi)
  • Modul Pengurusan Murid (APDM)

Ketiga-tiga modul utama ini dibawah Sistem Pengurusan Sekolah yang boleh di LOG IN melalui Single-Sign-On Kementerian Pendidikan Malaysia atau lebih dikenali sebagai SSO KPM.

Login eOperasi Modul Pengurusan Guru

Login eOperasi Modul Pengurusan Guru
Login eOperasi Modul Pengurusan Guru

Login e Operasi disini Untuk Kemaskini Data Anda

IKON AKAN DIKEMAS KINI

Muat turun Dokumen yang Berkaitan dengan Modul Pengurusan Guru e-Operasi KPM

SURAT SIARAN /
MAKLUMAN EOPERASI

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ABM(P) BAHAGIAN TAHUN 2020 baru

PENYEDIAAN PERMOHONAN ABM (PERJAWATAN) TAHUN 2020 BAGI
SEKOLAH / INSTITUSI KPM baru

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN ABM(P) (JPN) TAHUN 2020 baru

PENETAPAN PROSEDUR PENGEMASKINIAN DATA GURU 2019

PENETAPAN PROSEDUR PENGEMASKINIAN & VERIFIKASI DATA GURU
DALAM MODUL PENGURUSAN GURU (EOPERASI) 2018

SURAT TAGGING GURU DLP

PROSEDUR PENETAPAN JENIS GURU POOL

PRINSIP PENGIRAAN KEPERLUAN GURU HAK SEKOLAH

e-Operasi – Cara Buat Semakan Maklumat dan Pengesahan Maklumat

Maklumat Penting

Kementerian Pendidikan Malaysia memberi kebenaran akses di peringkat sekolah hanya kepada Pengetua/Guru Besar, Penolong Kanan dan Pembantu Tadbir untuk menyemak, mengemaskini dan mengesah maklumat guru. Manakala guru-guru dikehendaki menyemak dan menyesahkan maklumat menggunakan ID pengguna dan kata laluan masing-masing.

Peringatan Mesra

ID PENGGUNA DAN KATALALUAN TIDAK BOLEH DIKONGSI ATAU DITURUN KUASA.

Rujukan :

  1. Surat Makluman KPMSP.100-11.2.2 (24) bertarikh 20 Januari 2016, (Lampiran D)
  2. Pekeliling ICT BIL 1. Tahun 2012 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (DKICT) Kementerian Pendidikan Malaysia, KP.BPM(S).100-11/1/4 JLD 2 (61) bertarikh 19 Mac 2012

eOperasi Guru KPM Kementerian Pendidikan Malaysia

e-Operasi merupakan salah satu modul bagi Sistem Pengurusan Sekolah (SPS), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) di bawah Pengurusan Guru.

Modul ini dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM), KPM dan diseliakan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH), Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM), dan Sektor Operasi Pendidikan (SOP) KPM.

Modul ini melibatkan pengurusan data berkaitan guru dan bukan guru yang melibatkan beberapa kategori pengguna iaitu pentadbir sistem (pengurusan KPM di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah, dan Sekolah), dan pengguna (guru dan bukan guru).

Sasaran Pengguna e Operasi KPM

Sasaran pengguna utama modul ini ialah pentadbir sistem (pengurusan KPM di peringkat Bahagian, Negeri, Daerah, dan Sekolah), dan pengguna (guru dan bukan guru). Perincian adalah seperti berikut:

2.1 Pengguna

2.1.1 Hanya pengguna yang telah DIDAFTARKAN oleh Pentabir Sistem sahaja dibenarkan untuk mendaftar dan menggunakan modul ini, dan;

2.2 Pentadbir Sistem

2.2.1 Hanya pentadbir sistem yang telah DILANTIK oleh KPM sahaja dibenarkan untuk menggunakan modul ini mengikut peranan yang telah ditetapkan.

Manual Penggunaan eOperasi Guru

Manual penggunaan e Operasi ini sebenarnya sangat mudah. Ianya boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian seperti Interface, pendaftaran eOperasi, Log Masuk, Lupa kata laluan dan tukar kata laluan.

Interface eOperasi

interface eOperasi
interface e Operasi

Manual Penggunaan eOperasi

Untuk mendapatkan manual penggunaan web eoperasi kpm ini yang lebih details anda disarankan untuk download dipost yang telah dikongsikan dibawah.

Surat Siaran & Makluman e Operasi

  1. Surat Makluman Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus ABM ( Perjawatan) 2018
  2. Surat Verifikasi Data Guru eOperasi

Pertanyaan dan Masalah e Operasi

Kepada semua guru, untuk sebarang pertanyaan dan masalah berkenaan sistem aplikasi sila emel kepada :

  • Pentadbir Sistem

arrow with new letter icon gif animation Jom Sertai Kami new icon gif 17

Sertai kami di t.me/sistemguruonline untuk mendapatkan informasi dan bahan-bahan pendidikan yang terkini dan terbaik dari semasa ke semasa.

REVIEW OVERVIEW
Kepentingan Sistem
Pengurusan Sistem
Kebolehpercayaan Sistem
Previous articleManual eOperasi Guru Yang Lengkap
Next articleeOperasi Guru Perlu di Kemaskini Data Untuk Rekod KPM
login-eoperasi-modul-pengurusan-guruSistem yang dibangunkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM ini dilihat sangat bagus dari segi tujuan utama ianya dibina.Kami di SGO berharap sistem pengurusan online semua sistem KPM boleh ditingkatkan dari segi capaian, dan permudahkan segala sistem yang ada untuk diuruskan dalam 1 website.