Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6

Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 1, 2, 3
Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 1, 2, 3

Bermula tahun 2017, murid tahun 1 akan mempelajari sukatan pelajaran
KSSR (semakan) 2017. Terdapat pelbagai perubahan dan penambahbaik
terhadap KSSR ini. Rujuk di bawah ini untuk melihat perubahan KSSR
(semakan) ini.

Hasil daripada perubahan tersebut juga, KPM telah mengeluarkan garis
panduan berkenaan dengan pelaksanaan masa dan jam bagi semua mata
pelajaran di peringkat rendah.

Boleh rujuk perkara ini pada maklumat di bawah.

 Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 1, 2, 3

 

Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 1, 2, 3
Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 1, 2, 3

Rajah di atas menunjukkan peruntukan jam setahun minimun bagi mata
pelajaran tahap 1.  Tiada perubahan ketara berkenaan dengan pelaksanaan
kurikulum KSSR semakan 2017 ini.

Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 4, 5, 6
 Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 4, 5, 6

Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 4, 5, 6

 

Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 4, 5, 6

 Mata Pelajaran & Peruntukan Masa Minimum Jam Setahun KSSR (Semakan 2017) Tahun 4, 5, 6

Rajah di atas pula menunjukkan peruntukan masa bagi KSSR Tahap 2. Tiada
perubahan ketara. Reka Bentuk Teknologi dan Teknologi Maklumat
Komunikasi masih berkongsi waktu pengajaran dengan perlu diajar
bergilir-gilir. Begitu juga dengan sains, mahupun telah didesak untuk
menambah waktu kerana terlalu banyak kandungan pelajaran, namun masih
kekal dengan4 masa atau 2 jam seminggu.

 

Panduan Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian
Panduan Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Kesenian

Rajah di atas pula menunjukkan panduan pelaksanaan mata pelajaran
pendidikan kesenian bagi tahap 1. Ia perlu dilaksanakan secara
berturutan iaitu komponen seni visual 2 waktu dan komponen muzik 1
waktu. Jadi 3 waktu (90 minit) bagi Pendidikan Kesenian dalam satu hari
untuk satu kali seminggu. Tidak boleh diasingkan.

Jangan lupa share kepada kawan2 ya pada group whatsapp dan telegram.

Follow kami di telegram -> https://telegram.me/sistemguruonline