PUISI MELAYU TRADISIONAL : ENDOI

PUISI MELAYU TRADISIONAL : ENDOI

( Ucapan Mencukur Rambut Budak Kecil )

Bismillahirrahmanirahim
Lailahaillah, Muhammadar Rasullullah

Bismillah itu permulaan nama,

Keadaan zatnya bersama-sama,
Zahirkan sifat menyatakan isma,
Kadim dan taat setia lama.Hai segala anaknya Adam.
Asalnya wahi nur-ul-khatam,
Dipecahnya empat nazirnya Adam,
Dipecahnya pula sekian alam.Rahim bapamu turun ke ibumu,
Empat puluh hari nutfah namamu,
Delapan puluh hari alqah namamu,
Seratus dua puluh hari alamah namamu.Dikandung ibumu sembilan bulan,
Lebih atau kurang tiada ditentukan,
Beranakkan dikau barapa kesakitan,
Berapalah pantang minum dan makan.

Cukup sembilan bulan bilangannya,
Zahirlah engkau ke dalam dunia,
Baharulah suka bapa ibunya,
Kepada engkau banyak kasihnya.

Harap ibumu bukan sedikit,
Tinggilah harap daripada bukit,
Lama ibumu merasai sakit,
Sembilan bulan tiada berbangkit.

Kenangkan olehmu sekalian anak,
Tatkala engkau lagi kanak-kanak,
Apabila sudah tidurmu enak,
Dicarikan makan manis dan lemak.

Hai anakku,jangan kau bantah,
Peliharaan ibumu sangatlah susah,
Dialih ke kiri kanan pun basah,
Tiada engkau menaruh insaf.

Setelah kamu sudahlah ada,
Siang dan malam ibumu jaga,
Tidur pun tidak barang seketika,
Makan dan minum tidak berasa.

Berapalah dian dengannya tanglung,
Diangkat dituam lalu dibedung,
Sudahlah juga lalu didukung,
Kasih dan sayang tiada bertanggung.

Tiada tentu siang dan malam,
Bangun memangku di dalam kelam,
Terkejut juga di tengah malam,
Tidur pun tidak dapat di tilam.

Kenangkan ayahmu anak bangsawan,
Peliharakan dikau sangat kesusahan,
Dipelihara daripada angina dan hujan,
Takut terkena penyakit sawan.

Jika ibumu ada hamba disuruh,
Nyamuk pun tidak hamper ke tubuh,
Tirai kelambu dibentang dibubuh,
Lilin dan tanglung dipasang disuluh.

Walaupun ibumu ada berhutang,
Kain sehelai juga di pinggang,
Basah di ampai kering di pinggang,
Didukung digalas tiada berenggang.

Kenangkan ayahmu anak bangsawan,
Barang katanya jangan dilawan,
Ibu bapamu perhubungan Tuhan,
Baharulah sempurna anak bangsawan.

Jika ibumu orangnya kaya,
Disuruh dipelihara hamba dan sahaya
Serta dikampungkan duit belanja,
Itu pun engkau kurang percaya.

Apabila engkau dapat membilang,
Disuruh mengaji pagi dan petang,
Rumah gurumu tempat beulang,
Pagi dan petang tiada bersilang.

Apabila engkau dapat mengaji,
Ibu bapamu sukalah hati,
Dicarinya ringgit sehari-hari,
Hendak disuruhkan engkau ke haji.

Pergi ke haji tanah yang suci,
Hendak membuang nama yang keji,
Syeikh itu suruh mengaji,
Baca Quran jangan engkau benci.