IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PENSYARAH GRED DG44 DI KOLEJ MATRIKULASI, KPM

IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PENSYARAH GRED DG44 DI KOLEJ MATRIKULASI, KPM
IKLAN KEKOSONGAN JAWATAN PENSYARAH GRED DG44 DI KOLEJ MATRIKULASI, KPM

Permohonan adalah dipelawa kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PPP) yang
berkhidmat di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjawat jawatan sebagai
pensyarah di Kolej Matrikulasi, KPM.

SYARAT-SYARAT: 

1. PPP (Guru atau pegawai KPM ) gred DG44 sahaja
2. Mempunyai Ijazah dalam bidang pengkhususan yang dipohon
3. Pengalaman mengajar subjek pengkhususan 3 tahun berturut
4. Prestasi (LNPT) melebihi 85% bagi 3 tahun terkini
5. Bebas tindakan tatatertib/SPRM/pinjaman tegar
6. Diperaku oleh Ketua Jabatan atau Guru Besar/Pengetua Sekolah

SUBJEK PENGKHUSUSAN:

lihat sini.

Borang permohonan boleh di muat turun melalui laman web www.moe.gov.my
Borang permohonan dan perakuan ketua jabatan (lampiran c) yang telah lengkap
diisi hendaklah dikemukakan kepada:

Pengarah Bahagian Matrikulasi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 6-7,
Blok E15, Parcel E, Kompleks Kerajaan Persekutuan, 62604 PUTRAJAYA

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 31 JANUARI 2016 (AHAD)

Untuk pertanyaan lanjut:

Pn. Norazlin bt. Mokhli/Pn. Norshahida bt. Md Nayan – 0388844063
En. Mohamad Amin b. Osman – 0388844008