Senarai Mata Pelajaran SPM [ Sijil Pelajaran Malaysia ]

Senarai Mata Pelajaran SPM [ Sijil Pelajaran Malaysia ]
Senarai Mata Pelajaran SPM [ Sijil Pelajaran Malaysia ]

Senarai Mata Pelajaran Asas SPM

Mata Pelajaran Wajib

Subjek-subjek SPM tertentu adalah wajib. Antaranya ialah:
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris / GCE O Level English
 • Pendidikan Islam – Untuk pelajar beragama Islam
 • Pendidikan Moral – Untuk pelajar bukan Islam
 • Sejarah
 • Mathematics / Matematik
 • Science / Sains – Untuk Aliran Sastera, Perdagangan dan Kesenian sahaja.

Subjek Sampingan

Aliran Sains Tulen

 • Additional Mathematics / Matematik Tambahan
 • Physics / Fizik
 • Chemistry / Kimia
 • Biology / Biologi
 • English for Science and Technology

Aliran Sains Tulen Agama

 • Additional Mathematics / Matematik Tambahan
 • Physics / Fizik
 • Chemistry / Kimia
 • Biology / Biologi
 • English for Science and Technology
 • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Tasawwur Islam (Gambaran Islam)
 • Bahasa Arab Tinggi

Aliran Sains Kemanusiaan

 • Additional Maths / Matematik tambahan
 • Physics / Fizik
 • Chemistry / Kimia
 • Biology / Biologi
 • English for Science and Technology
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Perdagangan
 • Geografi

Aliran Iktisas

 • Additional Mathematics / Matematik Tambahan
 • Science / Sains
 • Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Tasawwur Islam (Gambaran Islam)
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Perdagangan
 • Bahasa Arab Tinggi

Aliran Perdagangan

 • Additional Mathematics / Matematik Tambahan
 • Additional Science / Sains Tambahan
 • Prinsip Perakaunan
 • Ekonomi Asas
 • Perdagangan

Aliran Kesusasteraan dan Kesenian

 • Additional Science / Sains Tambahan
 • Geografi
 • Kesusasteraan Melayu
 • Literature in English
 • Kesusasteraan Cina
 • Kesusasteraan Tamil
 • Pendidikan Seni Visual
 • Ekonomi Rumah Tangga
 • Pendidikan Muzik

Mata Pelajaran Tambahan

 • Bahasa Cina
 • Bahasa Tamil
 • Bahasa Arab Komunikasi
 • Bahasa Punjabi
 • Bahasa Perancis
 • Bahasa Iban
 • Pengetahuan Sains Sukan
 • Sains Pertanian
 • Mata pelajaran Teknikal
 • Reka Cipta
 • Teknologi Maklumat
REVIEW OVERVIEW
Kualiti Bahan
Previous articleWaktu Solat Malaysia
Next articleFormat Baru UPSR
senarai-mata-pelajaran-spm-sijiSenarai matapelajaran SPM yang begitu details. Semoga ianya bermanfaat untuk semua.