BIASISWA oleh Kerajaan MOROCCO Kepada Pelajar MALAYSIA (Tahun Akademik 2015-2016)

BIASISWA oleh Kerajaan MOROCCO Kepada Pelajar MALAYSIA (Tahun Akademik 2015-2016)
BIASISWA oleh Kerajaan MOROCCO Kepada Pelajar MALAYSIA (Tahun Akademik 2015-2016)

Tarikh Buka : 9 JULAI 2015
Tarikh Tutup : 10 OGOS 2015

Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah menerima Tawaran Biasiswa oleh Kerajaan Morocco. Biasiswa ini menawarkan 15 biasiswa kepada pelajar-pelajar Malaysia yang berminat untuk mengikuti pengajian di peringkat Ijazah Sarjana dan Sarjana Muda di Morocco. Biasiswa yang ditawarkan merangkumi kos pengajian, insurans kesihatan, elaun penempatan, elaun makanan dan elaun bulanan.
Tarikh tutup permohonan
: 10 Ogos 2015
Maklumat lanjut
Peringkat Pengajian yang Ditawarkan : Ijazah Sarjana dan Sarjana Muda
: Maklumat dan muat turun sisipan borang permohonan boleh dicapai di pautan berikut:
 http://www.enssup.gov.ma
Sebarang Pertanyaan, sila layari web
Moroccan Agency of International Cooperation
www.amci.ma
Ministry of Foreign Affairs and Cooperation
www.diplomatie.ma
Ministry of Higher Education
www.enssup.gov.ma
www.dfc.gov.ma
Ministry of National Education
www.men.gov.ma
Office of Vocational Training and Employment Promotion
www.ofppt.ma
**Borang permohonan yang lengkap perlu dihantar ke maklumat seperti dibawah sebelum 10 Ogos 2015 .
Ministry of Foreign Affairs
Africa Division
Wisma Putra
62200 Putrajaya
Sesalinan permohonan juga disalinkan kepada bahagian ini dalam bentuk hard copy atau soft copy melalui emel (bb.international@moe.gov.my) untuk tujuan rekod.

BIASISWA oleh Kerajaan MOROCCO Kepada Pelajar MALAYSIA (Tahun Akademik 2015-2016) shared by Edu Web SGO. Sumber MOE