TUJUAN KAEDAH INKUIRI-PENEMUAN

1. Menggalakkan penglibatan murid.
2. Mencabar murid-murid untuk mencari jawapan kepada masalah-masalah yang dihadapi.
3. Menggalakkan pemikiran yang kritis, analitis dan rasional.
4. Meningkatkan kefahaman serta ingatan murid satu-satu konsep.
5. Membentuk sifat-sifat sosial yang positif seperti bekerjasama, berkongsi idea dan tolong menolong.
6. Meningkatkan kebolehan murid untuk merancang, mengolah isi dan membuat rumusan.
7. Mendatangkan perasaan kejayaan kepada murid-murid apabila mereka memperolehi jawapan kepada satu-satu masalah.
8. Memupuk kemahiran penyelesaian masalah bagi murid yang akan membawa kepada sifat berdikari.