Strategi Mengurus Kompetensi Kecerdasan Emosi

Menangguh Kehendak

Salah satu cara untuk menghadapi masalah emosi. Sebagai contoh, seseorang yang berhajat kuat untuk memasuki universiti akan menangguh menyambung pelajarannya kerana bimbang gagal dalam permohonannya. Sekiranya dia terima surat dukacita dia akan batal rancangan penyambungan dan akan mencuba suatu hari nanti bila dia rasa dia akan berjaya dalam permohonannya.

Redha

Cara mencari redha dalam agama atau kaedah spiritual untuk mengatasi perasaan kecewa atau kegagalan dalam sesuatu. Orang yang menghadapi satu krisis atau koflik sering kali akan menjadi lebih bertakwa atau lebih alim dan cuba cari keamanan dan sokongan daripada sembahyang dan aktiviti agama. Memang tidak boleh dinafikan bahawa agama boleh memberi keredhaan yang diingini untuk menghadapi konflik.

Rasionalisasi Pemikiran

Proses dimana individu itu memikir beberapa alasan terhadap kegagalannya dalam usaha mencapai sesuatu. Kadang-kadang alasan-alasan atau sebab-sebab yang difikirkan itu tidak begitu nyata. Tapi itu adalah cara untuk mengecualikan diri daripada melakukan kesilapan dan kekurangannya.

Cara lain ialah mengaku kalah dengan mudah. Seorang yang tidak dapat promosi akan kata dia rasa selesa dengan kerja semasa itu dan dia tidak perlu kerja lain. Kerja itu yang paling sesuai untuknya dan dia tidak akan berganjak daripada kedudukannya.

Mengelak daripada tanggungjawab dan mengambil masalah kepada orang lain atau benda adalah cara yang seterusnya. Pelajar yang gagal dalam tugasannya akan menyalahkan pusat sumber kerana ia tidak mempunyai rujukan yang dikehendakinya.

Sublimasi

Cara penyelarasan dimana kita gantikan sesuatu kegaggalan dengan alternatif lain. Jika alternatif itu tidak baik seperti kehendak asal ia dipanggil gantian. Jika gantian kita baik atau setaraf dengan kehendak asal kita panggilnya sebagai sublimasi. Semua jenis mekanisme berlepas adalah jenis gantian ini. Contohnya ialah berjudi atau minum arak untuk lupakan kegagalan atau masalah. Contoh sublimasi adalah seperti seperti seorang wanita yang tak dapat kahwin kerana halangan kemudian jadi aktivis sosial yang membawa banyak perubahan dan kemajuan dalam lapangan kebajikan. Kehampaan yang dihadapi itu disublimasi kepada satu perkara yang bermanfaat.

Meluahkan Emosi Kendiri Dalam Bentuk Penulisan

Meluahkan emosi dalam bentuk karya seperti karangan, puisi, atau ain-lain adalah satu cara sublimasi untuk menangani emosi. Banyak karya dan hasil pusi yang teragung dihasilkan oleh penulis-penulis yang mengalami masalah emosi.

Sesaran

Cara lain untuk melaraskan ancaman kepada emosi kita. Sesaran berlaku apabila kita mengalih perasaan kita daripada satu orang atau objek kepada orang lain atau objek lain.

Alat Berfikir Jenis CoRT 1

Bermaksud “Cognitive Research Thrust 1” yang dipelopori oleh Bernice MacCarthy untuk membolehkan individu itu menilai sesuatu keadaan untuk membuat keputusan yang munasabah. Diantara alat berfikir yang digunakan ialah:
o PMI ( Plus, Minus, Interesting )
o CAF ( Consider All Factors )
o C & S ( Consequence & Sequal )
o AGO ( Aims, Goals & Objectives )
o FIP ( First Important Priorities )
o APC ( Alternatives, Possibilities & Choices )
o OPV ( Other People’s Views )

Apabila dihadapi dengan satu konflik emosi CAF dan C&S serta APC boleh digunakan untuk menilai kesan emosi tertentu. Sebagai contoh, seorang peniaga cuba pelbagai jenis pelaburan tetapi gagal bleh guna CAF untuk menilai serta mencari sebab-sebab pelaburannya gagal.

Terapi Zikir, Alat muzik Dll

Bacaan ayat suci atau doa boleh menolong seseorang itu melihat sesuatu masalah itu dengan lebih jelas. Begitu juga dengan muzik klasik atau Baroque yang boleh melihat masalah itu dengan pelbagai perspektif.