Senarai Subjek KSSR Tahap 1 Mengikut Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif

Senarai Subjek KSSR Tahap 1 Mengikut Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif
Senarai Subjek KSSR Tahap 1 Mengikut Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif

Berikut SGO telah senaraikan subjek bagi KSSR untuk TAHAP 1. Pengagihan ini SGO lakukan mengikut modul-modul yang ada. Jika ada sebarang penambahan dan perubahan, guru-guru boleh hubungi SGO untuk saling berkomunikasi bagi memperbaiki penjelasan ini.

MODUL TERAS ASAS
MODUL TERAS TEMA
MODUL ELEKTIF
Bahasa
Melayu
Bahasa
Inggeris
Bahasa
Cina (SJKC)
Bahasa
Tamil (SJKT)
Pendidikan
Islam
Pendidikan
Moral
Pendidikan
Jasmani
Pendidikan
Kesihatan
Matematik
Dunia
Seni Visual
Dunia
Muzik
Dunia
Sains & Teknologi
Malaysia
Negaraku
Bahasa
Arab
Bahasa
Cina (SK)
Bahasa
Tamil (SK)
Bahasa
Iban
B. Kadazandusun,
Bahasa
lain2 (suku kaum)

Sambungan :


[[ Senarai Subjek KSSR Tahap 2 Mengikut 5 Teras Tunjang & Elektif ]]


Senarai Subjek KSSR Tahap 1 Mengikut Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif by EduWeb SGO