Perbezaan Dasar KBSR dan Dasar KSSR

Perbezaan Dasar KBSR dan Dasar KSSR
Perbezaan Dasar KBSR dan Dasar KSSR

Mengikut pemerhatian secara rawak, masih ramai di kalangan guru yang tidak mengetahui secara tepat perbezaan antara KBSR dan KSSR. Hal ini kerana masih ramai guru yang tidak mengambil cakna akan perubahan Dasar Baru KPM mengenai KSSR ini. Ini tidak boleh disalahkan guru, kerana tugas guru sekarang tidak diakui sangat mencabar kerana masih dalam proses penyesuaian perubahan pelbagai dasar dan kurikulum.

Berikut SGO membuat jadual secara mudah Perbezaan Dasar KBSR yang lama dengan Dasar KSSR yang baru. Semoga bermanfaat.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR)
 Reka bentuk kurikulum
berasaskan tiga bidang 
:
Komunikasi
Manusia dan alam sekeliling Perkembang diri Individu
 Reka bentuk kurikulum
berasaskan enam tunjang 
:
Komunikasi
Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan, Perkembangan fizikal dan estetika Sains
dan teknologi Ketrampilan diri
 Bahan kurikulum:
Sukataan
pelajaran
 Bahan Kurikulum:
Dokumen
Standard Kurikulum
 Reka bentuk kurikulum:
Linear
Reka bentuk kurikulum:
Modular
Organisasi
kurikulum:
Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3)
Mata
pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan
Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)
Mata
pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan
*Senarai Subjek Teras, Wajib & Tambahan KBSR
Organisasi
kurikulum:
Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)
Modul
Teras Asas, Modul Teras tema dan modul Elektif.
Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)
Mata
pelajaraan Teras dan Elektif

*Senarai Subjek KSSR Tahap 1 Mengikut Modul
Senarai Subjek KSSR Tahap 2

 Elemen
Memahiran
berfikir secara Kritis dan Kreatif
 Elemen
Kreativiti
dan inovasi, keusahawanan serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT)
secara explisit.
 Fokus:
3M
(Membaca, menulis dan mengira)
 Fokus:
4M
(Membaca, menulis, mengira dan menaakul)

Untuk penambahan, mungkin ini membantu :

 

  • Senarai Subjek Sekolah Rendah

Perbezaan Dasar KBSR dan Dasar KSSR by EduWeb SGO