Pengurusan Bilik darjah Dan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

 • Kejayaan pembelajaran masteri juga bergantung kepada kebolehan dan kemahiran guru untuk menguruskan kelas dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan bijak.
 • Dalam hal ini, guru harus berkebolehan dan mahir dalam perkara berikut:

 

 1. Tahu nama, sifat peribadi, minat, gaya pembelajaran dan kebolehan setiap pelajar.
 2. Menjadikan bilik darjah menarik dan kondusif untuk pembelajaran masteri.
 3. Menyedia, mengguna dan menyimpan pelbagai bahan pengajaran dan pembelajaran.
 4. Menyusun dan menggunakan kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk sesuatu pelajaran supaya ada hubungkait dengan isi kandungan dan pelajar dapat diransang sepanjang waktu pelajaran.
 5. Menggunakan aktiviti secara kelas, kumpulan, pasangan dan perseorangan dengan bijak dalam sesuatu pelajaran.
 6. Mengumpul pelajar yang sesuai dalam kumpulan dan pasangan yang dikehendaki.
 7. Menggunakan kadar mengajar (pacing) yang sesuai mengikut kebolehan pelajar dalam kelas itu.
 8. Membina, menyimpan dan membuat analisis ujian formatif atau dianostik dan ujian sumatif.
 9. Menjalankan ujian formatif atau dianostik dan ujian sumatif pada masa yang sesuai.
 10. Membina dan menyimpan aktiviti pemulihan dan aktiviti pengayaan.
 11. Menjalankan aktiviti pemulihan dan pengayaan pada masa yang sesuai dan menggunakan kaedah yang berkesan.
 12. Menggunakan masa dengan bijak untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam sesuatu pelajaran.
 13. Menyimpan rekod secara sisitematik tentang sifat peribadi dan pencapaian pelajar.