PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Sharifah A. Alsagoff(1987) dalam buku Mok Soon Sang(2009) menghuraikan psikologi perkembangan sebagai kajian terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dan perubahan kebolehan, personaliti, motivasi dan ciri-ciri sosial mengikut peringkat masa tertentu, dari masa pralahir(dalam kandungan) hingga dewasa.

Psikologi perkembangan kanak-kanak kepada guru atau bakal guru adalah satu perkara yang amat penting kerana melalui pembelajaran inilah guru-guru dapat memahami perkembangan fizikal, mental dan emosi muridnya demi membolehkan guru menyediakan rancangan mengajar yang sesuai dan berkesan. Kajian perkembangan kognitif murid-murid membolehkan guru menggunakan kaedah mengajar yang sesuai mengikut kebolehan mereka. Selain itu, kajian perbezaan individu ini juga akan memberi panduan kepada guru dalam mendisiplinkan murid-murid dengan lebih berkesan.

Secara holistiknya, kajian perkembangan kanak-kanak ini akan menjadikan guru lebih memahami perubahan personaliti dan konsep kendiri muridnya. Pelbagai isu dan maklumat akan dibincangkan secara lebih terperinci lagi nanti.