PENGENALAN KEPADA PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Sharifah A. Alsagoff(1987) dalam buku Mok Soon Sang(2009) menghuraikan psikologi perkembangan sebagai kajian terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkah laku manusia dan perubahan kebolehan, personaliti, motivasi dan ciri-ciri sosial mengikut peringkat masa tertentu, dari masa pralahir(dalam kandungan) hingga dewasa.

Psikologi perkembangan kanak-kanak kepada guru atau bakal guru adalah satu perkara yang amat penting kerana melalui pembelajaran inilah guru-guru dapat memahami perkembangan fizikal, mental dan emosi muridnya demi membolehkan guru menyediakan rancangan mengajar yang sesuai dan berkesan. Kajian perkembangan kognitif murid-murid membolehkan guru menggunakan kaedah mengajar yang sesuai mengikut kebolehan mereka. Selain itu, kajian perbezaan individu ini juga akan memberi panduan kepada guru dalam mendisiplinkan murid-murid dengan lebih berkesan.

Secara holistiknya, kajian perkembangan kanak-kanak ini akan menjadikan guru lebih memahami perubahan personaliti dan konsep kendiri muridnya. Pelbagai isu dan maklumat akan dibincangkan secara lebih terperinci lagi nanti.

Dapatkan Soalan Ramalan UPSR PT3 SPM 2020 + Latihan Musim PKP Covid-19(Premium Items)

.rt-wpls .single-logo a { color: #000000; font-weight: bold; } .rt-wpls .slick-prev, .rt-wpls .slick-next { width: 40px; height: 40px;}' ); ?>