MAKSUD PENGURUSAN BILIK DARJAH

– Satu proses yang melibatkan penyusunan fizikal sesebuah bilik darjah, serta galakan komunikasi dan interaksi antara murid.

– Melibatkan penyediaan persekitaran sosiomosi yang sihat.

KONSEP BILIK DARJAH

Tempat di mana proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku.secara rasmi
Bilik darjah ditakrifkan sebagai sebuah bilik di mana sekumpulan murid diajar oleh seorang guru.
MArland (1975), suasana fizikal bilik darjah mungkin merupakan ‘kawan’ atau ‘musuh dalam pengajaran’.

KONSEP PELAJAR ATAU MURID

Akta Pendidikan – pelajar atau murid merupakan seseorang yang menerima pendidikan atau latihan.

KONSEP GURU

seorang yang mengajar murid-murid di sekolah atau institusi pendidikan, atau
menyediakan bahan pelajaran atau menanda skrip jawapan di sesebuah sekolah gaya pos.