MAKSUD KOMUNIKASI DALAM BILIK DARJAH

  • Ditakrifkan sebagai satu process yang melibatkan penghantaran dan penerima maklumat (mesej) di antara dua pihak iaitu pengahntar dan penerima.
  • Satu proses penyampaian maklumat dari satu pihak (penyampai) kepada satu pihak yang lain(penerima).
  • merupakan perhubungan dan penerima di antara dua pihak, iaitu guru dengan murid atau murid dengan murid yang berlaku dalam bentuk percakapan atau gerak-geri.
  • Komunkasi antara manusia berlaku bila seorang itu bertindak balas (respon) kepada symbol atau isyarat.
  • Manusia selalu lupa lupa bahawa perbuatan dan tingkah lakunya merupakan mesej yang paling berkesan.
  • Sesuatu mesej yang dihantar kepada penerima tidak akan terhenti disitu saja, sebaliknya proses ini terus berlaku ia melibatkan elemen-elemen lain seperti keyakinana diri, pengalaman lalu, kebimbangan, keupayaan diri, jangkaan, kehendak dan keperluan manusia.