LINUS | Pengurusan Fail, Organisasi & Pelan Strategik Linus

LINUS | Pengurusan Fail, Organisasi & Pelan Strategik Linus
LINUS | Pengurusan Fail, Organisasi & Pelan Strategik Linus

Pengurusan LINUS di sekolah kadang-kadang agak tidak teratur kerana ianya satu perkara yang baru. Selain pengurusan Fail LINUS yang kurang teratur, masih banyak sekolah-sekolah yang tidak membuat atau tiada carta organisasi pengurusan LINUS yang betul.

Disini SGO kongsikan beberapa perkara penting sebagai garis panduan berguna kepada para guru. Semoga bermanfaat.

LINUS | Pengurusan Fail, Organisasi & Pelan Strategik Linus Uploaded by EduWeb SGO