KELEMAHAN-KELEMAHAN INKUIRI PENEMUAN

1. Memerlukan masa yang lebih lama jika dibandingkan dengan kaedah tunjuk cara.
2. Ia mungkin menimbulkan kesulitan kepada murid-murid yang kurang pengalaman atau lemah.
3. Kepakaran guru adalah diperlukan dalam perancangan dan pelaksanaan kaedah ini.
4. Kemungkinan murid-murid tidak mahir menggunakan radas yang diperlukan dalam satu-satu kajian itu.
5. Dapatan-dapatan yang diperolehi mungkin kurang tepat. Ini boleh melemahkan semangat murid-murid.