KELEBIHAN KAEDAH INKUIRI PENEMUAN

1. Murid dilibatkan sepenuhnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
2. Murid-murid dapat memahami suatu konsep dengan lebih jelas dan mendalam.
3. Ia dapat memenuhi kehendak naluri ingin tahu murid-murid.
4. Menggalakkan pemikiran yang kritis dan kreatif.
5. Meningkatkan dan mengekalkan ingatan murid-murid.
6. Pengetahuan sedia ada murid-murid dapat digunakan dalam situasi sebenar.
7. Murid-murid berasa bangga dan puas hati ketika mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Ini akan meningkatkan motivasi mereka.