Interaksi Pelbagai Hala Antara Guru dengan Murid dan Murid dengan Murid

INTERAKSI BERKOMPUTER
Proses pengajaran dan pembelajaran yang terkini ialah penggunaaan komputer dan internet serta aplikasi-aplikasinya.
Kepentingan komputer semakin menyerah dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia dapat membantu dalam proces pendidikan dan mengurus pengajaran serta dapat membantu dalam proses penilaian.
Kini – penggunaan komputer untuk pembinaan penilaian ujian iaitu sebagai bank item dan penjana item serta untuk menjalankan ujian ( computer adaptive testing –CAT).

Ciri-ciri:-
A. Interaksi dalam bilik darjah menjadi lebih efesienuntuk guru menjalani ujian melalui komputer.
B. Ujian CAT dapat menjimatkan masa guru.
C. Interaksi murid dengan komputer membolehkan murid-murid mendapatkan maklum balas serta-merta mengenai tindak balas yang dipilih oleh mereka.
D. Guru dapat menyimpan rekod tentang keputuan murid –murid secara tersusun dan sistematik.
E. Interaksi di dalam bilik darjah terhad kepada murid dengan komputer, dengan peranan guru sebagai pemudahcara.