Gaya Pembelajaran Pelajar Konsep Pembelajran Masteri

 1. Guru harus tahu bahawa pelajar mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza dan sebab itulah tiada satu kaedah mengajar yang terbaik untuk semua pelajar.
 2. Jadi, guru harus menggunakan berbagai-bagai kaedah atau aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar yang berbeza dalam gaya pembelajaran itu dapat belajar dengan berkesan dan menguasai hasil pembelajaran.
 3. Pada asasnya, terdapat tiga gaya pembelajaran iaitu:
  1. Pelajar visual:

 

Pelajar dalam golongan ini suka belajar dengan melihat

 

 1. Huruf atau perkataan
 2. Benda, gambar atau gambar rajah
 3. Demostrasi, tindakan atau lakonan

 

 1. Pelajar audio:

 

 

Pelajar dalam kumpulan ini suka belajar dengan mendengar atau bercakap seperti

 

 1. Mendengar cerita, penerangan, syarahan, huraian olehguru atau pelajar lain
 2. Menerangkan, berbual, memberi pendapatnya, bercerita atau menghuraikan

 

  1. Pelajar kinestetik:

Pelajar dalam kumpulan ini suka belajar dengan membuat atau melakukan sesuatu seperti:

  1. Menulis atau melukis sesuatu
  2. Membuat latihan, kerja amali, eksperimen, lakonan, simulasi, atau projek

 

 1. Untuk menentukan semua pelajar dapat belajar dengan berkesan, guru harus menggunakan kaedah-kadah mengajar yang melibatkan visual, lisan, dan kinestetik.
 2. Beberapa penyelidik pendidikan telah mencadangkan pelbagai model gaya pembelajaran dan model itu diringkaskan di bawah.